Pgb-fraude melden

Vermoedt u dat iemand fraudeert met het persoonsgebonden budget (pgb)? Meld het ons, telefonisch, per e-mail of per brief. Dan onderzoeken we uw melding.

Wat is pgb-fraude?

Onder pgb-fraude verstaan we bijvoorbeeld:

  • Vervalsen van zorgovereenkomsten 
  • Bewust sturen van verkeerde rekeningen, voor bijvoorbeeld zorg die niet verleend is.

Hoe meldt u pgb-fraude?

  1. Per e-mail

  2. Per brief naar: 

    CZ zorgkantoor
    Postbus 4280
    5004 JGTilburg

Hebt u bewijzen? Stuur die dan meteen mee.

De informatie die u ons geeft, blijft vertrouwelijk. U mag uw melding ook anoniem doen. Vanwege de privacy van onze budgethouders kunnen wij u niet informeren over de uitkomst van een onderzoek.

Naar boven