Pgb-fraude melden

Ontvangt u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan gaan wij ervan uit dat het pgb wordt besteed aan de zorg waarvoor het bedoeld is. Helaas komt het voor dat organisaties of personen misbruik maken van pgb geld. Daarom werken we actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude.

Meld direct een mogelijk geval van fraude

Voorbeelden van pgb-fraude

Er is sprake van fraude of oneigenlijk gebruik als een budgethouder, zorgaanbieder of een derde (opzettelijk) regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden. Een paar voorbeelden:

  • Het opstellen van valse zorgovereenkomsten
  • Het declareren van zorg die niet is geleverd
  • Het declareren van zorg die niet kan worden aangemerkt als langdurige zorg
  • Zorginstellingen die meer zorg declareren dan wordt gegeven

 

Neem contact op en meld een mogelijk geval van fraude

Pgb-fraude voorkomen

Met nieuwe budgethouders voeren we het Bewuste Keuze Gesprek voordat wij een pgb toekennen. Zorgovereenkomsten controleren wij voordat er betalingen gedaan worden vanuit het pgb. Er wordt extra scherp gelet op opvallende declaraties. Die kunnen namelijk wijzen op fraude.

We ontvangen daarnaast via verschillende wegen signalen van mogelijke fraude. Bijvoorbeeld via budgethouders, zorgverleners, toezichthouders, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en collega zorgkantoren. Ook data-analyse helpt bij het opsporen van fraude. Verder gaan we op huisbezoek bij cliƫnten die een pgb hebben. Zo kunnen we controleren of het pgb juist wordt besteed.

Pgb-fraude onderzoeken

Hebben wij een vermoeden van fraude? Dan beoordeelt team Risicobeheersing de eerste vermoedens van deze fraude. Wordt uit dat onderzoek het vermoeden van fraude bevestigd, dan neemt de afdeling Bureau Bijzonder Onderzoek het over.

Bent u betrokken in een onderzoek? Dan laten we u dat altijd schriftelijk of telefonisch weten. Doet u zelf een melding van fraude? Dan kan het zijn dat we u bellen of u een brief sturen omdat we meer informatie van u willen ontvangen. Meldt u een mogelijk geval van fraude liever anoniem? Dan nemen we geen contact op. Uw gegevens worden niet in het dossier opgenomen.

Gevolgen van pgb-fraude

Welke maatregelen we nemen bij vastgestelde pgb-fraude is afhankelijk van de ernst van de fraude. We vorderen altijd het onterecht betaalde bedrag terug en brengen de door ons gemaakte onderzoekskosten in rekening. Daarnaast nemen we aanvullende maatregelen, denk aan het doen van aangifte bij de politie en een registratie in het Extern Verwijzingsregister Het kan voorkomen dat uw pgb wordt stopgezet.