Handreiking crisiszorg gelanceerd

Werkwijze bij crisissituaties in de Wlz

Wat kenmerkt een crisissituatie in de langdurige gehandicaptenzorg? Welke interventies zijn mogelijk? Wat doet een crisis- en ondersteuningsTeam (C.O.T.)? De Handreiking crisiszorg Wlz geeft een antwoord op deze en andere vragen over de werkwijze bij crisissituaties in de Wlz. 

De handreiking is bedoeld voor aanbieders van crisiszorg, zorgaanbieders die C.O.T.’s vormen, crisisregisseurs en zorgkantoren. Het doel is om duidelijkheid te creëren over de visie en werkwijze bij crisissituaties.

Er is ook een wegwijzer ontwikkeld met mogelijkheden voor de inzet van aanvullende expertise bij complexe zorgvragen. Hiermee kan een crisissituatie mogelijk worden voorkomen.

Bekijk de Handreiking crisiszorg Wlz

Bekijk het filmpje over de werkwijze van de crisisregisseurs en COT’s.
Bekijk de wegwijzer