Zorg en innovatie in de langdurige zorg

De maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. De komende tijd neemt het aantal mensen dat ondersteuning en zorg nodig heeft steeds verder toe. Maar het aantal zorgprofessionals blijft ongeveer gelijk. Zorgtechnologie kan eraan bijdragen dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft, met behoud van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. CZ zorgkantoor streeft daarom naar een verdere opschaling en versnelling van de implementatie van zinvolle en doelmatige (proces)innovaties. Dat doen we samen met zorgverzekeraar CZ.

Ondersteunen van bestaande zorgprocessen

Er zijn inmiddels veel technologieën die (bestaande) zorgprocessen kunnen ondersteunen en zelfs optimaliseren. Mede naar aanleiding van onderzoek van  (de landelijke kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning) naar arbeidsbesparende technologieën is er in 2021 een  over dit onderwerp verschenen waarin 13 (zorg)technologieën genoemd en toegelicht worden. CZ zorgkantoor ondersteunt en stimuleert de inzet van (thuis)zorgtechnologie en wil hierover graag met u in gesprek.

Maatwerkafspraken

Ook voor andere vormen van zorgtechnologie willen we maatwerkafspraken maken als deze bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Samen met u zoeken we naar initiatieven die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of alternatieve (innovatieve) leveringsvormen.

CZ zorgkantoor onderzoekt of bewezen technologische innovaties geleidelijk per inkoopjaar 2024 verplicht kunnen worden gesteld voor de ouderenzorg. Wij zijn ervan overtuigd dat innovaties van grote meerwaarde kunnen zijn in de zorg, om de zelfredzaamheid van klanten te verhogen en om de zorg slimmer in te richten. Daarom streven naar een verdere opschaling en versnelling van de implementatie van zinvolle en doelmatige (proces)innovaties. Dat doen we samen met zorgverzekeraar CZ. 

Lees hier het nieuwsbericht

Zorgtechnologie aanvragen voor uw organisatie

Wij denken dat innovaties van grote meerwaarde kunnen zijn in de zorg. Om de zelfredzaamheid van klanten te verhogen en om de zorg slimmer in te richten. Is uw organisatie van plan om zorgtechnologie in te gaan zetten? Laat het ons weten! Vul het formulier in en stuur deze naar ons. Uw zorginkoper neemt vervolgens contact met 

Naar het formulier

Voorbeelden uit de praktijk

Lees op deze pagina over de reeds bewezen en succesvolle voorbeelden die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of innovatieve leveringsvormen. Met uw goede voorbeeld kunt u andere zorgaanbieders inspireren om dezelfde stap te zetten!

Interessante informatie voor u

Gupta Strategists rapport ‘uitweg uit de schaarste’. Over noodzaak en belofte van medische technologie in de aanpak van personeelstekort in de zorg. Bekijk het rapport.

Bekijk ook de Wegwijzer innovatie en preventie in de langdurige zorg 2023 van de NZa In het document vindt u bekostigingsmogelijkheden voor preventie en innovatie.