Downloads zorginkoop 2020

Onderstaand vindt u de ZN Zorginkoopdocumenten en de CZ Zorginkoopdocumenten voor de zorginkoop Wlz 2020, de inkoopdocumenten voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor het jaar 2020 en de marktanalyses.

Let op:
Bijlage 1 Overeenkomst; zie Wlz overeenkomst hieronder.
Bijlage 3 Landelijk beleidskader Wlz publicatie volgt in september.
Bijlage 4 Voorschrift Zorgtoewijzing publicatie volgt in november.

Format voor vragen zorgaanbieders

T.b.v. de Nota van Inlichtingen