Downloads zorginkoop 2023

Hier vindt u alle documenten over het inkoopbeleid langdurige zorg voor het jaar 2023. Alle zorgkantoren stellen gezamenlijk een landelijk ZN inkoopkader op als uniforme basis voor het inkoopproces met actuele ontwikkelingen en beleidsthema’s. CZ zorgkantoor beschrijft het inschrijfproces en de regionale uitdagingen en aandachtpunten per sector in de regionale inkoopdocumenten.

Bijlage 1, 4 en 7 zijn vervallen. Bijlage 6 volgt.

Naar boven