Downloads zorginkoop 2023

Hier vindt u alle documenten over het inkoopbeleid langdurige zorg voor het jaar 2023. Alle zorgkantoren stellen gezamenlijk een landelijk ZN inkoopkader op als uniforme basis voor het inkoopproces met actuele ontwikkelingen en beleidsthema’s. CZ zorgkantoor beschrijft het inschrijfproces en de regionale uitdagingen en aandachtpunten per sector in de regionale inkoopdocumenten.

Inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt transitiemiddelen voor de jaren 2022-2026 beschikbaar voor de sectoren V&V en GZ in de Wlz. In het aanvullende landelijke en regionale inkoopbeleid leest u de kaders waarbinnen wij afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van deze middelen voor de jaren 2022 en 2023.

Bijlage 1, 4 en 7 zijn vervallen. Bijlage 6 volgt.

Naar boven