Downloads zorginkoop 2024

Hier vindt u documenten voor de zorginkoop 2024. De inkoopdocumenten zelf publiceren we op 1 juni.

Regiobijeenkomsten

CZ zorgkantoor is bezig met de ontwikkeling van het zorginkoopbeleid 2024. We organiseerden hiervoor regiobijeenkomsten met als doel op inhoud met zorgaanbieders van gedachten te wisselen over de bewegingen en de doelen voor het nieuwe inkoopbeleid.

Lees ook ons visiedocument Wonen en Zorg waarin we onze kijk geven op toekomstbestendige verpleegzorg.

Sector Gehandicaptenzorg (GZ)

De presentatie van 23 en 25 januari 2023 met de resultaten van de Mentimeter vindt u hier:

Sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De langdurige GGZ staat voor grote uitdagingen. Als we de komende jaren voldoende, passende en kwalitatief goede zorg willen bieden, dan zijn veranderingen nodig. In dit document schetsen we onze visie om de GGZ toekomstbestendig te maken:

Naar boven