Ingebruikname indicatieregister Wlz bevordert efficiënte gegevensuitwisseling

Cliënten in de langdurige zorg hebben behoefte aan meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces. Voor zorgprofessionals zijn minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten van belang.

7 juli 2023


De ingebruikname van het indicatieregister Wlz van het Actieprogramma iWlz brengt deze efficiëntere gegevensuitwisseling een stap dichterbij. En dat is goed nieuws voor cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en andere Wlz-partijen.

Lees het ZN bericht.
Lees het volledige bericht.