Onze visie op duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat bijdraagt aan toekomstbestendige langdurige zorg. Daarom is het opgenomen in onze inkoopdocumenten.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Wij ondersteunen de Green Deal 3.0 Green Deal Samen werken aan duurzame zorg en streven naar een klimaatneutrale langdurige zorg in 2050. We verwachten van onze (gecontracteerde) zorgaanbieders dat ook zij het belang van de vermindering van de negatieve impact van zorg op milieu en klimaat onderschrijven. We ondersteunen zorgaanbieders waar nodig met het behalen van de doelstellingen van de Green Deal Zorg en onderzoeken hoe wij inkoopcriteria kunnen inzetten om verdere verduurzaming te bevorderen.

Integrale visie

CZ zorgkantoor gelooft in een integrale visie op duurzaamheid als adequate aanpak. Navraag bij onze zorgaanbieders laat een beeld zien van koplopers en achterblijvers. De koplopers hebben een integrale visie op duurzaamheid waarin vastgoed, energie, zorg, en voedsel terugkomen. Hierdoor komt duurzaamheid als thema terug in alle lagen van de organisatie. Dit willen we stimuleren in het hele veld waarbij we zien dat de grootste impact zit op vastgoed (vanwege de hoge CO2-uitstoot).

Binnen de langdurige zorg ligt de focus op:

  • Voeding: kennisoverdracht en inzetten op gezondheidsbevordering.
  • Incontinentie: het gebruik van luiers en incontinentiemateriaal verminderen (bijv. door de inzet van slim incontinentiemateriaal).
  • Energie: het streven is dat de directe CO2 emissie (van vastgoed en energie) van de ingekochte zorg in 2026 minimaal 30% lager is dan in 2018.

Bewustwording cliënten

Deze verduurzaming vraagt niet alleen iets van de zorgaanbieders en zorgkantoren, maar ook vanuit de cliënt. Er zal ook bewustwording moeten worden gecreëerd om zo de cliënten ook mee te nemen in deze overgang en de activiteiten en gevolgen van deze transitie. Dat doen we bijvoorbeeld door informatie over innovatieve ontwikkelingen te delen via cliëntenraaddagen.

Inspiratiesessie duurzame zorg

CZ zorgkantoor organiseerde op 14 december 2023 een inspiratiesessie rond duurzame zorg. Lees hier meer over het programma en de sprekers en bekijk de uitgebreide aftermovie van de middag met tips van sprekers en aanbieders hier: YouTube Inspiratiesessie duurzame zorg december 2023 - lange versie.

Lees hier meer over de betrokkenheid van CZ en CZ zorgkantoor bij een duurzame samenleving.

Relevante links: