Alle regio’s CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal

Sinds 14 juni 2022 zijn alle CZ zorgkantoorregio’s aangesloten op het PGB Portaal. Dit betekent dat al onze budgethouders (en hun (in)formele zorgverleners) hun pgb-zaken eenvoudig zelf, digitaal kunnen regelen*.

22 juni 2022

Pgb-zaken eenvoudig zelf regelen

In het PGB Portaal kunnen budgethouders (of gewaarborgde hulpen) en zorgverleners in de digitale omgeving pgb-zaken eenvoudig zelf regelen. Van het opstellen van een zorgovereenkomst tot het declareren van de geleverde zorg. Doordat alles gestandaardiseerd is, gaat dit eenvoudiger en sneller en is de kans op het maken van fouten kleiner. Ook het berichtenverkeer tussen de betrokken partijen wordt via het PGB Portaal geregeld. Op de website van Mijn PGB staat stap voor stap uitgelegd hoe het nieuwe portaal werkt. Ook zijn hier instructiefilmpjes te vinden met uitleg over het invoeren van bijvoorbeeld een zorgovereenkomst.

*Het kan zijn dat sommige budgethouders en zorgverleners nog geen gebruik kunnen maken van het PGB Portaal vanwege technische redenen. Wij informeren hen wanneer ook zij gebruik kunnen maken van het PGB Portaal.