Lancering vernieuwend concept voor ouderenzorg: VanThuisUit

Maandag 30 mei opent minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport in Steenbergen het eerste Dag- & Doecentrum binnen het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Met dit op preventie gerichte concept proberen zorgorganisatie tanteLouise en CZ zorgkantoor thuiswonende ouderen zelfredzamer te maken, waardoor ze mogelijk pas veel later (of misschien wel helemaal niet) de stap naar het verpleeghuis hoeven maken.

27 mei 2022


In het Dag- & Doecentrum biedt VanThuisUit - zeven dagen per week - een uitgekiend aanbod aan activiteiten die de zelfstandigheid van de deelnemers bevorderen. Naast het sociale contact en ontspannende activiteiten worden bijvoorbeeld dagelijkse handelingen als persoonlijke verzorging, koffiezetten of het bereiden van een eenvoudige maaltijd (opnieuw) aangeleerd. Maar dat geldt ook voor andere vaardigheden die het dagelijks leven net wat meer kleur of betekenis geven. Voor de een is dat misschien het oppakken van een leuke hobby zoals schilderen of tuinieren, voor de ander het leren omgaan met de iPad. Leuk om berichtjes uit te kunnen wisselen met de kleinkinderen, handig voor wie digitaal wil bankieren of de favoriete muziek wil streamen.

Ook zorg thuissituatie

Om iedereen een pakket-op-maat te kunnen aanbieden, beschikt het Dag- & Doecentrum over meerdere ruimtes, elk met een eigen thema, sfeer en doel. VanThuisUit beschikt ook over een Gezondheidspunt en logeerappartementen voor wie zelfstandig thuiswonen tijdelijk niet mogelijk is. Zo nodig is er ook ondersteuning mogelijk in de thuissituatie. Dat kan zijn door een zorgprofessional, maar ook in de vorm van moderne sensortechnologie en handige applicaties die het makkelijker maken om zelfstandig en veilig thuis te wonen.

Hulp in de wijk

VanThuisUit richt zich primair op kwetsbare ouderen (en hun mantelzorgers) die thuis willen blijven wonen en de gang naar een verpleeghuis zo lang mogelijk willen uitstellen. Als de jaren tellen is dat niet vanzelfsprekend, zeker niet als er sprake is van lichamelijk of geestelijke achteruitgang, bijvoorbeeld in geval van beginnende dementie. Om ondanks die beperkingen toch een betekenisvol leven te kunnen leiden, sociale contacten op peil te houden en verdere achteruitgang te voorkomen, is het cruciaal dat deze ouderen worden gestimuleerd om de touwtjes in handen te blijven nemen. VanThuisUit combineert daartoe een programma dat erop is gericht om ouderen zelfredzamer te maken, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met een locatie in de wijk die fungeert als centraal ontmoetingspunt. Laagdrempelig, gastvrij en toegankelijk, óók voor wijkbewoners.

* VanThuisUit is een zorgconcept onder de vlag van ThuisWaarts, een programma van CZ zorgkantoor waarin het samen met tanteLouise, De Zorgboog en drie zorgorganisaties (plus de gemeente) in de Hoeksche Waard innovatieve zorgconcepten op lokaal en regionaal niveau ontwikkelt. Kijk voor meer info op www.thuiswaarts.nl.