Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder

Gewaarborgde hulp voor pgb wordt afgeschaft

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat de gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) wordt afgeschaft om zo beter aan te sluiten op de regels over wettelijke vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek.

Heeft u nog geen pgb?

Dan is de informatie hieronder niet voor u. Lees meer over het aanvragen van een pgb of over het beheren van een pgb. Meer informatie over het afschaffen van de gewaarborgde hulp leest u hier.

Heeft u al een pgb?

Lees wat de nieuwe regelgeving in uw situatie betekent.

Situatie 1: Ik ben jonger dan 18 jaar en mijn ouders/voogd beheren mijn pgb

Er verandert nu niks voor u. Als u 18 wordt, nemen we contact met u op.

Situatie 2: Ik heb geen mentor, curator of bewindvoerder

Beheert u het pgb zelf?

 • Nee dat doet een gewaarborgde hulp en die blijft dat ook doen
  U hoeft nu nog niks te doen. Wij nemen in de komende jaren contact met u op om de wijziging door te nemen. We doen dat schriftelijk of bespreken het tijdens een huisbezoek. Hebben we al een keer een Bewuste Keuze Gesprek met uw gewaarborgde hulp gehad? Dan hoeft dit niet opnieuw.
 • Nee dat doet een gewaarborgde hulp en die wil er mee stoppen
  U kunt iemand anders machtigen om uw pgb te beheren. Op de pagina pgb-beheerder ziet u de voorwaarden van het beheren van een pgb en welke vaardigheden een pgb-beheerder moet hebben. Als degene die u voor ogen heeft, hieraan voldoet kunt u het Machtigingsformulier pgb-beheerder invullen en naar ons sturen. Degene die u wilt machtigen, tekent in dit formulier dat hij de pgb-taken zal uitvoeren en zich aan de pgb-verplichtingen zal houden. Nadat wij het machtigingsformulier hebben ontvangen, nodigen we de nieuwe pgb-beheerder uit voor een Bewuste Keuze Gesprek.
 • Nee ik beheer mijn pgb nu niet zelf maar wil dit wel zelf doen
  Neem contact met ons op om de wijziging te bespreken. Lees van tevoren welke verplichtingen horen bij het beheren van een pgb en welke vaardigheden u moet hebben.
 • Ja
  Er verandert niks voor u.

Situatie 3: Ik heb een mentor, curator, bewindvoerder of iemand via de notaris gemachtigd en hij/zij beheert mijn pgb

U hoeft nu nog niks te doen, wij zorgen ervoor dat hij of zij uw pgb-beheerder wordt. Later dit jaar krijgt hij of zij hier schriftelijk bevestiging van. Is er al een keer een Bewuste Keuze Gesprek geweest? Dan hoeft dit niet opnieuw.

Situatie 4: Ik heb een curator of bewindvoerder en deze beheert niet mijn pgb

U hoeft nu nog niks te doen. Wij nemen de komende jaren contact met uw gewaarborgde hulp op om de wijziging door te nemen. We doen dat schriftelijk of tijdens een regulier huisbezoek.

Veelgestelde vragen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit besloten. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

Kijk hierboven welke situatie bij u past en lees wat de verandering voor u betekent.

Lees de voorwaarden en verplichtingen waar een pgb-beheerder aan moet voldoen.

Kijk hierboven welke situatie bij u past en lees wat u moet doen.

Kijk hierboven wanneer u bericht krijgt over uw situatie.

Als uw huidige gewaarborgde hulp in het verleden tijdens een BKG is goedgekeurd, wordt deze persoon na omzetting niet opnieuw uitgenodigd voor een BKG.

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger? Neem dan contact met ons op. We leggen uit wat u moet doen om een pgb zelf te beheren*.

Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. Daarom toetsen wij of dat u aan de verplichtingen kunt voldoen en de vaardigheden heeft om zelfstandig een pgb te beheren. Lees alvast: de 10-punten pgb-vaardigheid en de verplichtingen.

*Wij vinden het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. U krijgt momenteel al zorg vanuit een pgb. Omdat wij voorrang geven aan het afhandelen van nieuwe aanvragen, kan het omzetten van het beheer mogelijk langer duren.