Vergoedingenlijst Wlz-pgb 2024 beschikbaar

In de vergoedingenlijst pgb-Wlz staat welke zorg u wel en niet met uw persoonsgebonden budget (Wlz) kunt inkopen. En zo ja, onder welke voorwaarden. Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb Wlz, neem dan vooraf contact op met ons op.