CZ zorgkantoor: integrale visie op duurzaamheid

Met een handtekening onder de nieuwe versie van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg onderschrijven we bij CZ en CZ zorgkantoor het belang om de negatieve impact van zorg op milieu en het klimaat te verminderen. 

9 december 2022

We spannen ons samen met Zorgverzekeraars Nederland in om te komen tot een top 3 van verduurzamingsdoelen die we integreren in het zorginkoopbeleid 2024. Vanuit onze rol en verantwoordelijkheid zetten we in op het bevorderen van doelmatige zorg en het voorkomen van verspilling van medicijnen en hulpmiddelen. Soms ver weg als het bijvoorbeeld gaat om de productie van geneesmiddelen en soms heel dichtbij, bijvoorbeeld door te stimuleren dat zorg anders en daarmee doelmatiger wordt ingezet. 

Lees hier meer over onze betrokkenheid bij een duurzame samenleving:

Transparantiedocument-Green-Deal-Zorg