Thuiswaarts; kwaliteit van leven, thuis én in de wijk

CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ werken in langdurige samenwerkingsverbanden met onder meer zorgorganisaties tanteLouise, de Zorgboog en in de Hoeksche Waard. Zij introduceren gezamenlijk een programma voor vernieuwende en toekomstbestendige ouderenzorg: Thuiswaarts. Thuiswaarts staat voor een gezamenlijke visie en programmering, toegespitst op de wensen en behoeften van de huidige en nieuwe generaties ouderen. Doelstelling is een bijdrage leveren aan een betekenisvol leven met meer eigen regie, meer vrijheid en bij voorkeur thuis.

30 december 2021

Thuiswaarts: kwaliteit van leven, thuis én in de wijk

De visie achter Thuiswaarts is ouderen uit te nodigen om zoveel mogelijk actief deel te blijven nemen aan het leven in ‘hun’ wijk, ondanks hun eventuele beperkingen. Dat begint bij sociaal contact. Onder de naam Thuiswaarts worden innovatieve zorgconcepten op lokaal en regionaal niveau ontwikkeld, die bij gebleken succes opgeschaald kunnen worden naar andere regio’s. Een voorbeeld van een zorgconcept is een laagdrempelige en gastvrije ‘zorg’locatie, voorzien van moderne zorg(technologie), waar de hele wijk welkom is.

Primeur voor tanteLouise

De eerste ‘zorg’locatie die volgens het gedachtengoed van Thuiswaarts wordt ontwikkeld, is van de Brabantse zorgorganisatie tanteLouise. Dit nieuwe zorgconcept, met als basis een nieuwe locatie, wordt het kloppend hart van de hele buurt. Onder één dak vinden ouderen een dag- en doe-centrum, een gezondheidspunt, logeerappartementen maar ook een proeflokaal en een showroom met moderne zorgtechnologie. Het dag en doe-centrum fungeert als laagdrempelige ontmoetingsplek, een sociale hotspot voor de hele wijk. Als buurtbewoner kun je er terecht voor een praatje, een hapje en een drankje, maar ook voor informatie of bijeenkomsten over het thema ‘Ouder worden in je eigen omgeving’. Ouderen uit de wijk die al ondersteuning krijgen bij het zelfstandig thuis blijven wonen, kunnen voor de noodzakelijke zorg en begeleiding terecht bij het gezondheidspunt. Bovendien worden ze wegwijs gemaakt in de mogelijkheden die er zijn om, met inzet van moderne zorgtechnologie, langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Lukt dat even niet, dan biedt een tijdelijk verblijf in een logeerappartement mogelijk uitkomst.

Ouderenzorg ‘op de schop’

De ouderenzorg moet stappen maken met een grondige vernieuwing met het oog op de toekomst. Door de stijgende levensverwachting neemt het aantal ouderen (met bijkomende ouderdomsziekten zoals dementie) de komende 20 jaar enorm toe. Tot 2040 stijgt het aantal 55-plussers met 55% tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers verdriedubbelt. Dat betekent een toenemende druk op zorg en ondersteuning, in een tegelijkertijd krimpende arbeidsmarkt en met steeds minder mantelzorgers. Anderzijds is er de noodzaak tot vernieuwing van binnenuit.