Transitiemiddelen voor sectoren V&V en GZ

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt voor 2022 – 2026 transitiemiddelen beschikbaar voor de sectoren Verpleging & Verzorging (V&V) en de Gehandicaptenzorg (GZ) in de Wlz. In het aanvullende landelijke en regionale inkoopbeleid leest u de kaders waarbinnen wij afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van deze middelen voor de jaren 2022 en 2023.

10 augustus 2022

Bekijk de documenten