Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

Na een behandeling of ontslag uit het ziekenhuis

Dit gaat om gespecialiseerde verpleging die in de thuissituatie nodig is na een opname in het ziekenhuis of na een medisch-specialistische behandeling. Denk aan het verzorgen van een wond of het toedienen van injecties.

Als de gespecialiseerde verpleging is voorgeschreven door de medisch specialist maar niet vanuit het ziekenhuis wordt georganiseerd en geleverd, dan valt de verpleging onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt deze zorg uit uw pgb-budget financieren. Biedt dit te weinig ruimte? Dan kunt u extra budget bij het zorgkantoor aanvragen. Dit geldt voor alle zorgprofielen. De hoogte van het extra budget bepaalt het zorgkantoor aan de hand van het budgetplan en wordt voor maximaal drie maanden toegekend. Blijkt dat u deze zorg langer nodig heeft dan drie maanden? Stuur ons dan een nieuwe verklaring van de benodigde zorg. Deze verklaring vraagt u aan uw medisch specialist.

Voorwaarden toeslag Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

We hebben het volgende van u nodig:

  • Het ingevulde overdrachtsformulier dat u van uw medisch specialist krijgt inclusief handtekening van de medisch specialist.

  • Het extra budget is alleen mogelijk voor gespecialiseerde verpleging op voorschrift van de medisch specialist, niet voor andere vormen van verpleging.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.