Wie wij zijn

Wilt u thuis blijven wonen, naar een instelling of toch een pgb? CZ zorgkantoor helpt u graag de juiste beslissingen te nemen.

Wat is een zorgkantoor?

Heeft u langdurig intensieve zorg of toezicht nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg die wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw zorgkantoor regelt die Wlz-zorg.

Zorgkantoren werken in opdracht van de overheid. Die bepaalt jaarlijks welke zorg onder de Wlz valt en verdeelt het budget over de zorgkantoren in Nederland.

Wat is úw zorgkantoor?

Waar u woont, bepaalt bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Het zorgkantoor van CZ regelt de Wlz-zorg voor circa 80 duizend mensen die langdurige zorg nodig hebben in de regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg.

Bekijk welke gemeenten in onze regio's vallen

Andere regio

Bent u klant van CZ maar woont u in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar uw Wlz-zorg. Komt u er met hen niet uit? Dan helpen we u graag en gaan we samen op zoek naar een oplossing.

CZ zorgkantoor regio's

Ook als u niét verzekerd bent bij CZ

We regelen de Wlz-zorg voor iedereen in onze regio. Dus ook voor alle mensen die géén zorgverzekering van CZ hebben.

Wat doet een zorgkantoor?

Zorgkantoren kopen zorg in bij zorginstellingen zoals verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We maken daarbij afspraken over de prijs en kwaliteit van de zorg. Daarnaast helpen we mensen die langdurige zorg nodig hebben, bij het maken van de juiste keuzes. We kijken samen welke Wlz-zorg het beste bij hun wensen, gewoonten en zorgbehoeften past.

U kiest zelf uw zorg

Om langdurige zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om deze indicatie goed aan te vragen is het belangrijk dat u al wat meer weet over langdurige zorg. Bijvoorbeeld over de keuzes die u kunt maken voor thuis blijven wonen of zorg krijgen in een zorginstelling. Maar er gelden ook allerlei rechten en plichten. Welke dat zijn, legt CZ zorgkantoor u graag uit. Zodat u weet wat u mag verwachten en een weloverwogen keuze kunt maken hoe u uw zorg wilt ontvangen.

Hoe wilt u uw langdurige zorg?

U bepaalt zelf hoe u uw Wlz-zorg krijgt. Een zorgverlener moet zoveel mogelijk aan uw wensen, gewoonten en zorgbehoeften tegemoet komen.

Wilt u zorg thuis via een instelling of opgenomen worden in een instelling? Dan krijgt u de zorg van zorginstellingen met wie wij afspraken hebben gemaakt. Maar u kunt ook zelf uw zorg regelen en inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Wilt u dat wij uw zorg inkopen?

Wij zorgen ervoor dat:

  • U zorg krijgt van goede, deskundige zorgverleners die luisteren naar uw wensen (en die er rekening mee houden dat uw wensen kunnen veranderen) 
  • Er voldoende instellingen in uw regio zijn waar u terecht kunt.

Wilt u zelf uw zorg inkopen?

Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf uw zorg in. Dat betekent veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid.

Samen met ons bespreekt u of een pgb een verantwoorde keuze is. Daarnaast krijgt u van uw zorgkantoor informatie over de tarieven van de zorgverleners waar u uw zorg kunt inkopen.

Uw keuze heeft gevolgen

Welke zorgvorm u kiest heeft gevolgen voor hoe u de zorg krijgt. Ook heeft het gevolgen voor wat het u kost: de eigen bijdrage. Zet voor uzelf de voor- en nadelen op een rijtje voordat u uw indicatie bij het CIZ aanvraagt. We helpen u om uw wensen helder te hebben zodat u de juiste beslissing neemt voor u uw aanvraag doet.

Hulp nodig?

U kunt voor zorg terecht bij verschillende instanties: uw zorgverzekeraar, een zorgkantoor of gemeente. CZ zorgkantoor regelt de langdurige, intensieve zorg maar werkt daarbij samen met verzekeraars en gemeenten.