Nieuwe pgb-tarieven voor 2025 bekend

Elk jaar worden de tarieven en de toeslagen voor een persoonsgebonden budget (pgb) opnieuw geïndexeerd door het ministerie van VWS. Voor 2025 is het indexeringspercentage 4,95%. Het gaat om de maximale tarieven die u een zorgaanbieder mag betalen en om de toeslagen die u ontvangt. In dit bericht leest u er meer over.

1. Maximaal tarief zorgverleners

  Maximaal tarief 2024 Maximaal tarief 2025
Niet professionele zorgverlener € 24,44 € 25,65
Professionele zorgverlener € 77 € 80,81
Begeleiding groep € 70,88 per dagdeel € 74,40 per dagdeel

Wilt u het tarief van uw zorgverlener voor het jaar 2025 aanpassen? Dat kan nu al in het PGB Portaal. Houd er rekening mee dat het nieuwe tarief moet passen in het budget van 2025. De toekenningsbeschikking voor 2025, waarin het budget voor 2025 staat, ontvangt u van ons aan het eind van het jaar.

2. Toeslag Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

De hoogte van de toeslag is maximaal € 365.365 in 2024 en wordt maximaal € 383.451 in 2025. De exacte hoogte van de toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Deze toeslag wordt automatisch aangepast. Hier hoeft u niets voor te doen.

3. Toeslag wooninitiatief en toeslag kwaliteit verpleging en verzorging

  • Wooninitiatief: de toeslag is in 2024 € 5.401 per kalenderjaar en wordt in 2025 € 5.668 per kalenderjaar
  • Kwaliteitstoeslag verpleging en verzorging: de toeslag is in 2024 € 4.842 per kalenderjaar en wordt in 2025 € 5.082 per kalenderjaar

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de indexering in de Staatscourant.