Zorg in natura omzetten naar pgb

Gaat u weer thuis wonen, maar heeft u wel nog zorg nodig? Dan kunt u ervoor kiezen om uw zorg te regelen via de instelling of zelf te regelen met een pgb. Of een combinatie van beide.

Wat is een pgb?

Een pgb is een persoonsgebonden budget. Hiermee regelt u zelf uw zorg. Ú zoekt een zorgverlener, doet uw administratie en zorgt dat uw zorgverlener wordt betaald.

Zó zet u uw zorg om naar pgb

 1. Vertel dat u zorg met een pgb wilt

  Vertel uw zorgverlener dat u liever zorg met een pgb wilt.

 2. Vult u het formulier liever met de hand in?

  Vult u het formulier liever met de hand in? Vul dan de pdf-versie volledig in en stuur deze naar:

  CZ zorgkantoor
  Postbus 4280
  5004 JG Tilburg

  Of stuur een e-mail

Hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij kunnen met u meekijken en uitleg geven. Bel met 088 555 70 65 (maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur).

Wat gebeurt er met uw formulier?

Wij beoordelen uw aanvraag. Komt u in aanmerking voor een pgb? Dan start het aanvraagtraject. Kunt u geen pgb krijgen? Dan krijgt u een brief met uitleg van ons.

Wanneer kunt u zorg gaan inkopen met uw pgb?

U kunt pas zorg gaan inkopen met uw pgb als alles is geregeld. Dat betekent dat:

 • U het aanvraagtraject helemaal hebt doorlopen.
 • U de In een toekenningsbeschikking staat onder andere de hoogte van uw pgb, het verantwoordingsvrij bedrag en de rechten en plichten die horen bij een pgb. De hoogte van uw pgb hangt af van de indicatie die u heeft gekregen van het CIZ. Elk jaar ontvangt u aan het eind van het jaar een toekenningsbeschikking voor het nieuwe jaar. Jaarlijks veranderen de tarieven waardoor de hoogte van uw budget verandert. Het nieuwe budget vindt u vervolgens terug in de nieuwe toekenningsbeschikking. van ons hebt ontvangen.
 • Alle zorg die u in pgb wilt ontvangen stopt bij uw huidige zorgverlener.

Wij adviseren u uw huidige zorgverlener om een schriftelijke bevestiging te vragen met de beëindigingsdatum voor uzelf.

Past een pgb bij u?

Niet iedereen vindt een pgb prettig. U moet soms veel regelen en het kan erg ingewikkeld zijn. U kunt een pgb test doen.

Doe de pgb-test

Hoogte van uw pgb wijzigen

Heeft u al een pgb en wilt u de hoogte van uw pgb wijzigen? Dan hebben wij een nieuw budgetplan van u nodig.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.