Logeren

De toeslag maatwerk logeren is bedoeld voor mensen waarbij logeren noodzakelijk is om een of meerdere mantelzorgers in de thuissituatie te ontlasten. Zo kan de client langer thuis blijven wonen in de eigen, vertrouwde omgeving. Het is ook mogelijk dat complexe problematiek ervoor zorg dat er specifieke eisen aan de logeeropvang worden gesteld. Door de hoge tarieven voor logeren lukt het dan niet altijd om logeeropvang goed te regelen naast de noodzakelijke zorg thuis.

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op voor uw aanvraag. Samen kijken we of dit in uw situatie ook mogelijk is. Kunt u een aanvraag doen? Dan ontvangt u van ons het aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.