Waardevolle regionale bijeenkomsten over cliëntreizen en dossierhouderschap gehouden

Het afgelopen half jaar heeft de sector Gehandicaptenzorg en Patiëntenparticipatie van CZ zorgkantoor 5 regionale bijeenkomsten voor zorgbemiddelaars en onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO’s) georganiseerd over cliëntreizen en dossierhouderschap.

Onderzoek

Eerder was het onderzoek ‘Perspectieven verruimen met klantreizen’ uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en BMC voor CZ zorgkantoor.

Waardevol

De focus van de bijeenkomsten lag op samen de cliënt(belevings)reizen door te spreken en hiervan leren. Andrew Britt van het Verwey-Jonker Instituut gaf informatie over het onderzoek naar cliëntreizen en ging dieper op de materie in.

We hebben mooie, waardevolle ontmoetingen gehad, met een positieve sfeer, waar leuke ideeën en initiatieven zijn ontwikkeld.

Verbeterpunten

Tijdens de bijeenkomsten bespraken we ook met elkaar verwachtingen en mogelijke verbeterpunten rond het dossierhouderschap. Eén van de verbeterpunten die alle zorgbemiddelaars en OCO’s aangaven was dat er meer samengewerkt moet worden in de regio’s. Een constructief netwerk draagt bij aan een goede en efficiënte uitvoering van dossierhouderschap. Op de Zuid-Hollandse Eilanden en in Haaglanden worden de eerste stapjes gezet. We dagen de andere regio’s uit hier ook mee aan de slag te gaan!