Monitoring contracteerruimte

We vinden het belangrijk om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de periodieke ontwikkelingen rondom de jaarlijkse zorgkosten. Daarom publiceren we maandelijks de benutting van de regionale contracteerruimte. Zo hebt u meer houvast en inzicht in hoe de contracteerruimte wordt ingezet. En bent en blijft u op de hoogte van alle zorgkosten die wij tot het moment van publicatie hebben vergoed.

Vaststelling jaarlijks budget Wlz-zorgbekostiging

Elk jaar ontvangen landelijke zorgkantoren van het ministerie van VWS een budget om de Wlz-zorgkosten te betalen. De hoogte van dit budget wordt bepaald aan de hand van het aantal cliënten dat in een regio van een zorgkantoor langdurige zorg nodig heeft. Het is hierbij goed voor u om te weten dat het aantal cliënten dat jaarlijks werkelijk langdurige zorg gebruikt moeilijk vooraf is vast te stellen. Dit betekent dat het regionale besteedbare budget niet altijd is afgestemd op de werkelijke Wlz-zorgconsumptie.

Toelichting op de maandelijkse cijfers

Iedere maand monitoren en publiceren we de regionale contracteerruimte van zowel Zorg in Natura (ZIN) als het persoonsgebonden budget (pgb). Deze cijfers zijn gebaseerd op ingediende en goedgekeurde declaraties. Zijn er zorgaanbieders die niet op tijd of juist hebben gedeclareerd? Dan geeft dit een vertekend beeld in de weergave van onze maandelijkse cijfers. Een uitgebreidere toelichting op de cijfers, leest u in de maandelijkse publicatie hieronder.

Herschikking 2021 en toelichting bij de benutting van de contracteerruimte

Aan het eind van het jaar maken we aan de hand van een prognose-uitvraag de balans op. Dat doen we voor de rest van het lopende budgetjaar en voor het volgende jaar. Voor dit lopende jaar maken we de balans op door middel van de formele herschikking. Deze herschikking geeft u inzicht in uw budget voor de rest van dit budgetjaar. U ontvangt hierover via uw zorginkoper bericht. Waarin u een toelichting leest op hoe wij tot de bepaling van het budget zijn gekomen.

Gekeken naar de benutting van het totaal beschikbare budget van CZ zorgkantoor, verwachten we dat er na de formele herschikking nog budget beschikbaar is. Daar tegenover staat nog een aanzienlijk bedrag aan nog niet toegekende aanvragen van aanbieders. Na toekenning van deze aanvragen wordt het op dat moment beschikbare budget vervolgens verdeeld. Ontstaat er na de toekenning een eventueel budgettekort? Dan bekijken we in overleg met landelijke partijen of hiervoor oplossingen mogelijk zijn.

Publicatiedata contracteerruimte

  • 19 juli 2021
  • 18 augustus 2021
  • 17 september 2021
  • 18 oktober 2021
  • 17 november 2021
  • 17 december 2021

Hebt u vragen over de contracteerruimte?

Neemt u dan contact op met uw zorginkoper.

Naar boven