Monitoring contracteerruimte

We vinden het belangrijk om u als zorgaanbieder inzicht te geven in de periodieke ontwikkelingen rondom de jaarlijkse zorgkosten. Daarom publiceren we maandelijks de benutting van de regionale contracteerruimte. Zo heeft u meer houvast en inzicht in hoe de contracteerruimte wordt ingezet. En bent en blijft u op de hoogte van alle zorgkosten die wij tot het moment van publicatie hebben vergoed.

Vaststelling jaarlijks budget Wlz-zorgbekostiging

Elk jaar ontvangen landelijke zorgkantoren van het ministerie van VWS een budget om de Wlz-zorgkosten te betalen. De hoogte van dit budget wordt bepaald aan de hand van het aantal cliƫnten dat in een regio van een zorgkantoor langdurige zorg nodig heeft. Het is hierbij goed voor u om te weten dat het aantal cliƫnten dat jaarlijks werkelijk langdurige zorg gebruikt moeilijk vooraf is vast te stellen. Dit betekent dat het regionale besteedbare budget niet altijd is afgestemd op de werkelijke Wlz-zorgconsumptie.

Toelichting op de maandelijkse cijfers

Iedere maand monitoren en publiceren we de regionale contracteerruimte van zowel Zorg in Natura (ZIN) als het persoonsgebonden budget (pgb). Deze cijfers zijn gebaseerd op ingediende en goedgekeurde declaraties. Zijn er zorgaanbieders die niet op tijd of juist hebben gedeclareerd? Dan geeft dit een vertekend beeld in de weergave van onze maandelijkse cijfers. Een uitgebreidere toelichting op de cijfers, leest u in de maandelijkse publicatie hieronder.

Herschikking en toelichting bij de benutting van de contracteerruimte

Aan het eind van het jaar maken we aan de hand van een prognose-uitvraag de balans op. Dat doen we voor de rest van het lopende budgetjaar en voor het volgende jaar. Voor dit lopende jaar maken we de balans op door middel van de formele herschikking. Deze herschikking geeft u inzicht in uw budget voor de rest van dit budgetjaar. U ontvangt hierover via uw zorginkoper bericht. Waarin u een toelichting leest op hoe wij tot de bepaling van het budget zijn gekomen.

Heeft u vragen over de contracteerruimte?

Neemt u dan contact op met uw zorginkoper.