Zorg met een persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf uw langdurige zorg (Wlz-zorg) in. U kiest zorgverleners, maakt afspraken met ze en houdt een administratie bij. De rekeningen van uw zorgverleners stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die verder de betalingen regelt.

Bij een pgb horen regels

Het is belangrijk dat u deze opvolgt, anders kan dat gevolgen hebben voor uw pgb. Hieronder vindt u de regels die horen bij het pgb.