Uw pgb bij logeren of vakantie

Gaat u op vakantie in Nederland of het buitenland? Of wilt u ergens logeren? U kunt uw zorg én verblijf vaak betalen met uw pgb. Zorg dat u goed voorbereid op pad gaat. Zo kunt u uw zorgverlener meenemen op vakantie of een andere zorgverlener in de buurt van uw vakantieadres regelen.

Logeren met een pgb

Bij logeeropvang verblijft u korte tijd ergens anders. Met uw pgb kunt u logeren bij een logeeropvang. Bij een zorginstelling bijvoorbeeld. Logeeropvang is alleen in Nederland of in de Europese Unie mogelijk. U kunt tijdens het logeren geen zorg bij een andere zorgverlener inkopen. Het is dus belangrijk dat uw logeeradres past bij úw situatie. Ook moet er 24 uur per dag toezicht zijn. En maakt u afspraken met uw zorgverlener over uw zorg.

Daarnaast dient er sprake te zijn van een beschermde woonomgeving en moet de logeeropvang door meer dan 1 persoon worden gegeven. Logeren bij iemand uit uw netwerk, bijvoorbeeld een familielid, mag niet. Logeeropvang is inclusief maaltijden, drinken en het schoonmaken van de ruimte. Vervoer naar logeeropvang mag niet vanuit het pgb betaald worden.

Hoe vaak mag u logeren?

U kunt uit uw pgb maximaal 156 etmalen per jaar logeren. U kunt drie etmalen per week logeeropvang inkopen, maar u mag de dagen ook opsparen voor een of meerdere langere logeerperiode(s).

Dít zijn de regels voor pgb in het buitenland

Gaat u naar het buitenland en heeft u daar zorg nodig? Dan is er een aantal regels waar u rekening mee moet houden:

  • Wilt u een zorgverlener in het buitenland regelen? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van het zorgkantoor. Het gaat dan om dezelfde zorg die u nu al in Nederland krijgt en waarvoor u een vervangende zorgverlener in het buitenland nodig heeft. Leg afspraken met uw buitenlandse zorgverleners vast in een zorgovereenkomst. Betaal de zorg niet contant. Ook buitenlandse zorgverleners worden door de SVB uitbetaald op hun bankrekeningnummer.

  • U mag geen zorgovereenkomst voor logeren sluiten met een zorgverlener buiten de Europese Unie.

  • Zorg in het buitenland is vaak goedkoper. Huurt u tijdens uw verblijf in het buitenland alleen buitenlandse zorgverleners in? Dan kunnen we uw pgb tijdelijk verlagen als u zorg inkoopt in een ander land. Dit hangt af van het land waar u naartoe gaat.

  • U mag zorg in het buitenland inkopen met uw pgb. Gaat u naar een land buiten de Europese Unie? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar zorg inkopen bij een zorgverlener in het buitenland. Het maakt niet uit of dit om een aaneengesloten verblijf van 13 weken gaat of om meerdere keren kortdurend verblijf in het buitenland dat opgeteld meer is dan 13 weken. Uw pgb wordt stopgezet vanaf 14 weken en kan hervat worden als u weer in Nederland bent. Is er sprake van palliatieve zorg in het buitenland? Dan kunt u deze zorg gedurende maximaal 1 jaar in het buitenland krijgen. Voor landen binnen de EU, de EER-landen en Zwitserland is er geen maximale termijn voor verblijf in het buitenland. Als u langer dan 6 aaneengesloten weken naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan ons via het wijzigingsformulier pgb. U dient daarbij te vermelden naar welk land u vertrekt en of u een zorgverlener meeneemt vanuit Nederland óf de zorg in het buitenland inkoopt Het pgb kan dan verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland.

  • Gaat uw zorgverlener niet met u mee op vakantie, kijk dan goed welke zorgovereenkomst u heeft afgesloten met uw zorgverlener. Als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten dan betaalt u uw zorgverlener ook als u op vakantie bent. Bij een andere zorgovereenkomst hoeft u uw zorgverlener niet door te betalen. Regel op tijd, minimaal 4 weken voordat u op vakantie gaat, een stopzetting door in het PGB Portaal de zorgovereenkomst te wijzigen.

Wilt u meer weten over uw pgb in het buitenland? Kijk dan op de site van Zorginstituut Nederland.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.