Uw pgb bij logeren of vakantie

Gaat u op vakantie? Of wilt u ergens logeren? U kunt uw zorg én verblijf vaak betalen met uw pgb.

Logeren met een pgb

Met uw pgb kunt u logeren bij een logeeropvang. Bij een zorginstelling bijvoorbeeld. U kunt tijdens het logeren geen zorg bij een andere zorgverlener inkopen. Het is dus belangrijk dat uw logeeradres past bij úw situatie. Ook moet er 24 uur per dag toezicht zijn. En maakt u afspraken met uw zorgverlener over uw zorg.

Daarnaast dient er sprake te zijn van een beschermde woonomgeving en moet de logeeropvang door meer dan 1 persoon worden gegeven.

Hoe vaak mag u logeren?

U kunt uit uw pgb maximaal 156 etmalen per jaar logeren. U kunt drie etmalen per week logeeropvang inkopen, maar u mag de dagen ook opsparen voor een of meerdere langere logeerperiode(s).

Dít zijn de regels voor pgb in het buitenland

Gaat u naar het buitenland en hebt u daar zorg nodig? Dan is er een aantal regels waar u rekening mee moet houden:

  • Leg afspraken met uw buitenlandse zorgverleners vast in een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Betaal de zorg niet contant. Ook buitenlandse zorgverleners worden door de SVB uitbetaald op hun bankrekeningnummer.
  • U mag geen zorgovereenkomst voor logeren sluiten met een zorgverlener buiten de Europese Unie.
  • Zorg in het buitenland is vaak goedkoper. Huurt u tijdens uw verblijf in het buitenland alleen buitenlandse zorgverleners in? Dan kunnen we uw pgb tijdelijk verlagen als u zorg inkoopt in een ander land. Dit hangt af van het land waar u naartoe gaat.
  • U mag zorg in het buitenland inkopen met uw pgb. Gaat u naar een land buiten de Europese Unie? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar zorg inkopen bij een zorgverlener in het buitenland. Het maakt niet uit of dit om een aaneengesloten verblijf van 13 weken gaat of om meerdere keren kortdurend verblijf in het buitenland dat opgeteld meer is dan 13 weken. U bent verplicht om ieder verblijf van minimaal 6 weken bij ons te melden. Ook moet de zorg gestart zijn in Nederland.

Wilt u meer weten over uw pgb in het buitenland? Kijk dan op de site van Zorginstituut Nederland.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven