Uw pgb bij logeren of vakantie

Gaat u op vakantie in Nederland of het buitenland? Of wilt u ergens logeren? U kunt uw zorg én verblijf vaak betalen met uw pgb. Zorg dat u goed voorbereid op pad gaat. Zo kunt u uw zorgverlener meenemen op vakantie of een andere zorgverlener in de buurt van uw vakantieadres regelen.

Logeren met een pgb

Bij logeeropvang verblijft u korte tijd ergens anders. Met uw pgb kunt u logeren bij een logeeropvang. Bij een zorginstelling bijvoorbeeld. Logeeropvang is alleen in Nederland of in de Europese Unie mogelijk. U kunt tijdens het logeren geen zorg bij een andere zorgverlener inkopen. Het is dus belangrijk dat uw logeeradres past bij úw situatie. Ook moet er 24 uur per dag toezicht zijn. En maakt u afspraken met uw zorgverlener over uw zorg.

Daarnaast dient er sprake te zijn van een beschermde woonomgeving en moet de logeeropvang door meer dan 1 persoon worden gegeven. Logeeropvang is inclusief maaltijden, drinken en het schoonmaken van de ruimte.

Hoe vaak mag u logeren?

U kunt uit uw pgb maximaal 156 etmalen per jaar logeren. U kunt drie etmalen per week logeeropvang inkopen, maar u mag de dagen ook opsparen voor een of meerdere langere logeerperiode(s).

Dít zijn de regels voor pgb in het buitenland

Gaat u naar het buitenland en hebt u daar zorg nodig? Dan is er een aantal regels waar u rekening mee moet houden:

  • Leg afspraken met uw buitenlandse zorgverleners vast in een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Betaal de zorg niet contant. Ook buitenlandse zorgverleners worden door de SVB uitbetaald op hun bankrekeningnummer.
  • U mag geen zorgovereenkomst voor logeren sluiten met een zorgverlener buiten de Europese Unie.
  • Zorg in het buitenland is vaak goedkoper. Huurt u tijdens uw verblijf in het buitenland alleen buitenlandse zorgverleners in? Dan kunnen we uw pgb tijdelijk verlagen als u zorg inkoopt in een ander land. Dit hangt af van het land waar u naartoe gaat.
  • U mag zorg in het buitenland inkopen met uw pgb. Gaat u naar een land buiten de Europese Unie? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar zorg inkopen bij een zorgverlener in het buitenland. Het maakt niet uit of dit om een aaneengesloten verblijf van 13 weken gaat of om meerdere keren kortdurend verblijf in het buitenland dat opgeteld meer is dan 13 weken. Voor landen binnen de EU, de EER-landen en Zwitserland is er geen maximale termijn voor verblijf in het buitenland. Als u langer dan 6 aaneengesloten weken naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan ons. Het pgb kan dan verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland.

Wilt u meer weten over uw pgb in het buitenland? Kijk dan op de site van Zorginstituut Nederland.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven