CZ zorgkantoor zet ervaringsdeskundigen in

De medewerkers van CZ zorgkantoor zetten zich met veel passie in om de zorg voor mensen in onze regio's te regelen. Een voorbeeld daarvan is Joyce Mol (27 jaar), die sinds mei 2022 als ervaringsdeskundige werkt bij de afdeling Patiëntenparticipatie van CZ zorgkantoor. Joyce heeft haar eigen reis door de zorg afgelegd en wil daarom een bijdrage leveren om onder andere de stigmatisering van bepaalde zorgvragen te verminderen.

28 september 2022

Interview met Joyce Mol

Wat is jouw ervaring in en met de zorg?

Ik ben ervaringsdeskundige, omdat ik zelf een grote zorgreis heb doorgemaakt. Sinds mijn geboorte heb ik een hersenbeschadiging, waardoor de gehele rechterkant van mijn lichaam minder goed werkt dan normaal. Hierdoor heb ik veel dokters gezien en ook veel therapie gehad. In de eerste 14 jaar van mijn leven heb ik 2 x per week therapie gehad, zowel ergo- als fysiotherapie. En door de jaren heen is er veel meer bij komen kijken, zoals de inzet van hulpmiddelen en logopedie. Vanwege mijn zorgreis heb ik heel veel positieve dingen meegemaakt, maar ook veel dingen ervaren die verbeterd kunnen worden.

Waarom wil je je inzetten als ervaringsdeskundige?

Er zijn veel dingen in mijn zorgreis die beter hadden kunnen gaan, qua hulp. Helaas kun je als cliënt tegen muren aanlopen tijdens je zoektocht naar de goede hulp. Met mijn kennis van mijn eigen ervaring en mijn bewustzijn dat veel cliënten hier tegen aan lopen op elk vlak in de zorg, wil ik zorgen dat deze moeilijkheden worden verminderd, zodat men in de toekomst daar niet meer tegenaan loopt. Daarnaast probeer ik door mijn ervaring op grote schaal te delen, de stigmatisering van bepaalde zorgvragen te verminderen. Ik hoop dat ik hiermee kan zorgen dat de zorg beter aansluit bij de zorgvraag die cliënten hebben en hulp vragen makkelijker wordt.

Wat is en doet een ervaringsdeskundige volgens jou?

Ik zie mezelf als een bruggenbouwer tussen de cliënt en het zorgkantoor. Mijn doel is dat de cliënten op elk aspect dat met de zorginkoop te maken heeft, invloed hebben. Via de ervaringsdeskundige komt het persoonlijke verhaal beter naar voren. Dit zorgt dat de stigma’s in de maatschappij verminderd worden.

Het is belangrijk als ervaringsdeskundige kritisch te kijken naar alle partijen in de zorg en hen soms een spiegel voor houden. Dit inspireert mensen met dezelfde problematiek mogelijk om ook te vechten voor de goede hulp/zorg en bevestigd het hen dat een zorgvraag hebben niks is om je voor te schamen!

Wat is het grootste verschil tussen een ervaringsdeskundige en inkoper/kwaliteitsmedewerker/beleidsmedewerker?

Alle inkopers en beleidsmedewerkers willen zo goed mogelijk zorg inkopen, er komen alleen heel veel andere dingen bij kijken waar ze rekening mee moeten houden. De zorginkoper is bezig met alle aspecten die te maken hebben met de inkoop, zoals het beleid (en wet- en regelgeving), het betaalbaar houden van de zorg en onderhandelingen met zorgaanbieders. Voor de ervaringsdeskundige is het focuspunt het cliëntperspectief. Ervaringsdeskundigen helpen bijvoorbeeld door beleidsstukken door te lezen, maar dan door de ogen van een cliënt.

Zo betrekken we onze cliënten

We willen dat u zorg krijgt van goede, deskundige zorgverleners die luisteren naar uw wensen. En dat er voldoende zorg beschikbaar en betaalbaar is. Door te luisteren naar onze cliënten, kunnen we de zorg nóg beter maken. Zo doen we dat.