Extra zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden

Op uw indicatiebesluit voor Wlz-zorg staat een zorgprofiel. Dit geeft aan hoeveel zorg u ongeveer nodig hebt en welk bedrag u daarvoor krijgt. Hebt u meer zorg nodig? Dan kunt u misschien een extra budget krijgen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Zorg uitbreiden

Kan de zorg die u nodig hebt niet geregeld worden met dit bedrag en hebt u dus extra zorg nodig? Dan is het in een aantal gevallen mogelijk de zorg uit te breiden. Dat leest u hieronder.

Extra kosten thuis (EKT-regeling)

Voor als u intensieve of extra zorg nodig hebt en thuis wilt blijven wonen. Het extra budget kunt u gebruiken voor verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en huishoudelijke hulp.

Palliatief terminale zorg (PTZ)

Dit is zorg in de laatste levensfase. Denk aan verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding. Ook aandacht voor uw naasten hoort hierbij. U kunt palliatief terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice krijgen.

Meerzorg

Hebt u meer zorg nodig dan dat op uw zorgprofiel staat? Dan komt u misschien in aanmerking voor ‘Meerzorg’. U kunt deze krijgen als u structureel meer zorg per week nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat.

Specialistische dagbesteding

Soms is sprake van zeer complexe problematiek en kan het nodig zijn om gebruik te moeten maken van een intensieve dagbesteding, dagbehandeling en/of individuele behandeling. Uw zorgverlener kan dan een aanvraag voor een financiële toeslag bij ons doen.

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Hebt u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.

Naar boven