Groep budgethouders sluit 12 april aan op PGB Portaal

Om technische redenen hadden nog niet alle budgethouders van CZ zorgkantoor toegang tot het PGB Portaal. Daar komt vanaf 12 april 2023 voor sommigen verandering in. De budgethouders die vanaf 12 april kunnen inloggen in het PGB Portaal, ontvangen rond 9 of 10 maart een brief van ons zorgkantoor met daarin extra informatie.

6 maart 2023

Wooninitiatief enkel huis

Een budgethouder (of de gewaarborgde hulp) met een ‘wooninitiatief enkel huis', kan vanaf 12 april 2023 inloggen in het PGB Portaal. Bij een 'wooninitiatief enkel huis' ontvangt de budgethouder alleen huisvesting van het wooninitiatief en sluit direct zelf een zorgovereenkomst af met een zorgverlener voor de zorg die hij of zij wil krijgen.

Nog geen toegang tot het PGB Portaal

Helaas kunnen vanaf 12 april nog niet al onze budgethouders of hun gewaarborgde hulpen inloggen in het PGB Portaal. Om technische redenen kan een kleine groep nog niet inloggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om budgethouders met een zorgverlener met een buitenlands Burgerservicenummer (BSN) of KvK-nummer. Of budgethouders die in 2023 een verstrekking hebben vanuit een ander domein (bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning; Wmo). Op het moment dat zij wel kunnen inloggen ontvangen ze een brief van ons zorgkantoor.

Meer over het PGB Portaal