Persoonsgebonden hulpmiddelen en Mobiliteitshulpmiddelen

De boven budgettair gefinancierde hulpmiddelen zijn nadrukkelijk verbonden aan individueel gebruik. Dat wil zeggen dat de hulpmiddelen gericht zijn op het (frequent) gebruik door één cliënt en/of op de individuele cliënt zijn aangepast. Hierdoor is het hulpmiddel niet gelijktijdig door andere cliënten te gebruiken.

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Persoonsgebonden hulpmiddelen zijn verstrekkingen als therapeutische elastische kousen, orthopedische schoenen, prothesen en orthesen. U vraagt deze hulpmiddelen aan volgens het Protocol Hulpmiddelen Wlz.

Hulpmiddelen aanvragen

U vindt in het Protocol Hulpmiddelen Wlz een beschrijving van de werkwijze en procedures voor:

 • aanvraag
 • machtiging
 • levering
 • declaratie
 • reparatie

Leveranciers hulpmiddelen

Wilt u weten welke leveranciers een overeenkomst hebben met CZ zorgkantoor en welke hulpmiddelen ze mogen leveren?

Bekijk de leverancierslijst CZ zorgkantoor hulpmiddelen

Mobiliteitshulpmiddelen voor individueel gebruik

Mobiliteitshulpmiddelen zijn verstrekkingen als rolstoelen, scootmobielen, aangepaste autostoel, aangepaste buggy/wandelwagen, handbike en aangepaste fiets. U vraagt deze hulpmiddelen aan volgens het Protocol Mobiliteitshulpmiddelen Wlz per 1-1-2024.

Aanvraag en beoordeling

In het Protocol Mobiliteitshulpmiddelen Wlz leest u hoe u een rolstoel kunt aanvragen. Bij de beoordeling van aanvragen wordt bekeken of er is voldaan aan alle voorwaarden. Ook kijkt het zorgkantoor of voldaan is aan 3 criteria:

 1. Doelmatigheid:
  Rechtvaardigen de functionele beperkingen van de cliënt een rolstoel voor individueel gebruik in de gevraagde uitvoering?
 2. Niet onnodig gecompliceerd:
  Sluit het gevraagde hulpmiddel optimaal aan bij de behoefte van de cliënt en zijn beperkingen- / handicapniveau?
 3. Niet onnodig kostbaar:
  Wordt de goedkoopste adequate oplossing door de leverancier aangeboden en kloppen de offertebedragen met de prijsafspraken?