Duurzame zorg: van doelen naar acties

Inspiratiesessie Duurzaamheid

CZ zorgkantoor en CZ organiseren op donderdag 14 december a.s. de inspiratiesessie ‘Duurzame zorg: van doelen naar acties’.

26 oktober 2023


De zorg moet duurzamer. Hoe bereiken we de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de uitvoeringsagenda per sector? Deze middag inspireert je om deze gezamenlijke opdracht te realiseren. Wat is daar voor nodig? Daartoe worden praktische voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven gedeeld en worden de CZ Zorgprijzen #duurzaamheid uitgereikt.

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders/directeuren van zorgaanbieders en duurzaamheidscoördinatoren/- managers van gecontracteerde zorgaanbieders van CZ en CZ zorgkantoor van de sectoren GGZ, GZ en V&V.

Focus van dit event

Aan de hand van praktische voorbeelden de gestelde doelen samen doorvertalen naar concrete acties. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we ook verwachtingen en mogelijke verbeterpunten rond de duurzaamheidsopgave.

Inspiratiebijeenkomst: informeren, inspireren en verbinden

Tijdens de inspiratiesessie op 14 december heeft hoogleraar Jan Rotmans, een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid, het over de urgentie van duurzame zorg. Via de CZ Zorgprijzen en in breakouts worden de highlights uit de praktijk getoond. Daarna gaan we op een interactieve manier met elkaar aan de slag om tot ideeën voor verbetering te komen.

Programma inspiratiesessie ‘Duurzame zorg: van doelen naar acties’

12.30 -13.00 uur: Inloop en welkom! Kennismaken, koffie/thee
13.00 -13.05 uur: Introductie door dagvoorzitter Simone van Trier

Keynotes

13.05 -13.15 uur: Welkomstwoord door Joep de Groot, bestuursvoorzitter CZ
13.15 -14.15 uur: Transitie naar duurzame zorg: het moment is nu!, prof. dr. ir. Jan Rotmans
14.15 -14.40 uur: Uitreiking CZ Zorgprijzen, Wouter Scheepens, directeur-bestuurder a.i. MVO Nederland

Pauze

14.40 -15.10 uur: Pauze

Breakouts

Tweemaal, van 15.10 - 15.40 uur en 15.45 - 16.15 uur

Subsessie 1: Verduurzaam je vast of verduurzaam je goed?
GGZ Oost-Brabant licht toe hoe zij de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille aanpakken. Deze portefeuille omvat een monumentaal landgoed, moderne kantoorpanden in eigen beheer en huur en kleinschalige woonlocaties. Deze diversiteit zorgt voor verschillende keuzes, oplossingen en dilemma’s rondom verduurzaming. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen een energielabel, maar komen ook aspecten als biodiversiteit en inclusiviteit om de hoek kijken. Een sessie met praktische inzichten en inspirerende oplossingen.

GGZ Oost-Brabant, Rob Tips, manager Zorgverkoop en Willem Smits, medewerker vastgoed

Subsessie 2: Duurzaam bouwen aan de toekomst van de zorg: hoe zet je een gerichte beweging in gang in je organisatie?
Deze workshop gaat over ambitie en resultaat. Eppie Fokkema en Yvonne van Eersel laten zien hoe je met duurzaamheid een beweging op gang brengt die niet meer te stoppen is. Het is een beweging die bouwt aan een duurzame toekomst voor zorg. Het is een beweging die gewaardeerd wordt door stakeholders, medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners. Archipel is gestart in 2018, heeft het zilver milieucertificaat gehaald in 2021 en is nu bezig om de revenuen door te zetten op vijf lijnen in de organisatie.

Archipel Zorggroep, Eppie Fokkema, bestuurder Archipel Zorggroep en voorzitter bestuur Milieu Platform Zorg en Yvonne van Eersel, coördinator duurzaamheid

Subsessie 3: Hoe koppel je de energietransitie aan zorg en werkgelegenheid? (voorbeeld van duurzame dagbesteding bij een jongerendoelgroep)
Deze workshop gaat in op hoe GGZ cliënten en mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle daginvulling hebben en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de energietransitie. Met leerwerktrajecten sluit De Beroepentuin aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven omtrent het personeel in de energietransitie-branche.

De Beroepentuin, Seyit Yeyden, managing partner

Subsessie 4: Duurzame voeding in de zorg: hoe maak je de omslag naar duurzame voeding en vermindering van voedselverspilling?
Op een interactieve manier wordt kennis gedeeld over de eiwittransitie en het verminderen van voedselverspilling binnen de zorgsector. Aan de hand van inspirerende voorbeelden worden concrete handvatten en praktische tips gegeven om als zorgaanbieder zelf aan de slag te gaan met het verduurzamen van het voedselaanbod.

Greendish, Yvonne Mars, impactcoach en programmamanager gezonde en duurzame voeding

Plenair

16.20 – 16.40 uur: Samen aan de slag om de doelen te vertalen naar acties voor uw organisatie. Met welke vervolgacties loopt u na afloop de deur uit? Simone van Trier in gesprek met de zaal
16.40 – 16.45 uur: Afsluiting door Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg CZ zorgkantoor
16.45 – 17.30 uur: Netwerken en borrel

Meer informatie over de dagvoorzitter en sprekers

Simone van Trier
Simone van Trier is een professionele, ervaren en veelzijdige moderator en presentatiecoach. Opgeleid aan de Hotel Management School Maastricht. Journalistiek gevormd in haar loopbaan. Al 25 jaar werkt ze met grote en kleine gezelschappen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast was ze 20 jaar nieuws anchor voor L1TV en L1Radio.

Joep de Groot
Joep de Groot is sinds 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ en sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van CZ. Hij studeerde Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg, werkte onder meer bij DSM en startte daarna het strategisch adviesbureau The Essence Consulting.

Jan Rotmans
Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven en bevlogen wetenschapper, met ruim 300 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties, waaronder 20 boeken.

Wouter Scheepens
Wouter Scheepens is sinds mei 2023 interim directeur-bestuurder van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Europa. Zijn expertise ligt vooral in de rol van leiderschap in die transitie. Dat omvat onderwerpen als inclusiviteit, biodiversiteit, echte prijzen, transparante ketens en andere thema’s uit de Nieuwe Economie Index (NEx) van MVO Nederland. Hij is expert op het vlak van de wettelijke versus de maatschappelijke norm bij CEO’s en leiders. En vertelt graag over het belang van internationale duurzaamheidswetgeving voor bedrijven.