Zorgen over de dag van morgen

Reactie CZ zorgkantoor op de toekomst van de langdurige zorg

Het lijkt alsof in deze zomerperiode een perfecte storm is ontstaan rondom de toekomst van de langdurige zorg. Dat zorgt voor onzekerheid bij cliënten, zorg bij zorgaanbieders over de dag van morgen en met de val van het kabinet is er onduidelijkheid over de koers van de komende jaren.

25 juli 2023

Onzekerheid, zorgen en onduidelijkheid leiden op dit moment tot veel beweging. We krijgen vragen van cliënten over de zorg van vandaag en lezen de open brieven van regionale samenwerkingsverbanden, brancheverenigingen en bijvoorbeeld de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) . Daarnaast is het Ministerie van VWS druk bezig om binnen de vastgestelde kaders van het overheidsbeleid akkoorden zoals WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), IZA (Integraal Zorgakkoord), TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) tot uitvoering te brengen en stelt de NZa aanpassingen voor. 

De brug tussen zorgaanbieders en overheid

De zorgkantoren hebben een rol als verbinder tussen alle partijen. Zie het als een brug die oevers (overheid en zorgaanbieders) verbindt met als doel duurzame langdurige zorg te organiseren. Niet alleen vandaag, maar ook met een langjarig perspectief. Vanuit het brugwachtershuisje zien we veel acties gericht op de kortere termijn. Tienduizenden vragen en juridische procedures tegen het inkoopbeleid, frustratie over bezuinigingen en discussies over het controversieel verklaren van onderwerpen. 

Wij snappen de zorgen van de zorgaanbieders. En zonder zorgaanbieders, waarvan wij weten dat zij iedere dag keihard werken voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, kunnen wij de benodigde zorg niet organiseren. Hoe zorgen we dat de stapeling van financiële uitdagingen voor de sectoren GGZ, GZ en V&V niet leidt tot stilstand of vertraging van de noodzakelijke transformatie van de langdurige zorg? Vragen die we onszelf afvragen, maar ook gedeeld hebben met het Ministerie van VWS. 

Een spagaat tussen aanbesteden en samenwerken

De huidige situatie brengt ons in een spagaat: we zijn verplicht om transparant en volgens het non-discriminatie beginsel in te kopen,  maar zouden eigenlijk het liefst met partijen en regio’s in gesprek gaan over samenwerking. Echter, met juridische procedures in het verschiet, is het risico op ongelijke behandeling groot. Dit maakt onze bewegingsruimte beperkt. Verandering is daarmee voor alle partijen lastig maar wel noodzakelijk. Gelukkig zien we diverse partijen in beweging met een meerjarenperspectief voor ogen. Als zorgkantoor helpen we zorgaanbieders daar graag bij. We onderschrijven dat daar de juiste randvoorwaarden voor nodig zijn.

Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking met steeds meer partijen, gericht op de lange termijn.