Zorg met een persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf uw langdurige zorg (Wlz-zorg) in. U kiest zorgverleners, maakt afspraken met ze en houdt een administratie bij. De rekeningen van uw zorgverleners stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die verder de betalingen regelt.