Zorg met een persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf uw Wlz-zorg in. U kiest zorgverleners, maakt afspraken met ze en houdt een pgb-administratie bij. De rekeningen van zorgverleners stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank die verder de betalingen regelt.

Wilt u een pgb voor Wlz-zorg? Of hebt u al een pgb?

Bij een pgb komt veel kijken. Wat moet u weten?