Voorschrift zorgtoewijzing 2024 langdurige zorg gepubliceerd

Het voorschrift zorgtoewijzing voor 2024 is gepubliceerd. Dit voorschrift is onderdeel van afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Het beschrijft hoe iemand met een zorgvraag naar passende Wlz-zorg komt. Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2024 tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Het is van toepassing op alle cliƫnten met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).