Stoppen met een pgb

In een aantal gevallen stopt een pgb. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo kunt u zelf besluiten dat u de zorg liever door ons laat regelen. Dat heet zorg in natura. Ook kan uw situatie wijzigen, waardoor uw pgb door ons wordt stop gezet.

Wanneer stopt een pgb?

Wij zetten uw pgb stop als u:

  • Langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis. Als u denkt dat de opname korter dan twee maanden duurt, hoeft u niets te doen. Heeft u maandlonen afgesproken met uw zorgverlener(s)? Zorg er dan voor dat u die zorgovereenkomsten (tijdelijk) stop zet. Zo voorkomt u dat een zorgverlener onterecht wordt doorbetaald als uw opname toch langer duurt.
  • Blijvend bent opgenomen in een Wlz-instelling.
  • Zich niet houdt aan de verplichtingen van de regeling pgb-Wlz. 
  • Er zelf om vraagt om uw pgb om te zetten naar zorg in natura.
  • Geen geldige indicatie meer hebt.
  • Geen vast woonadres hebt.
  • Failliet bent verklaard of als sprake is van schuldsanering op grond van de WSNP 
  • Een gewaarborgde hulp hebt die niet aan de voorwaarden voldoet. Blijkt uit onze administratieve controle of huisbezoek dat de ondersteuning van de gewaarborgde hulp niet goed georganiseerd is? Dan kunnen wij aan u vragen om een andere gewaarborgde hulp aan te wijzen.
  • In de gevangenis zit.
  • Komt te overlijden.

Doorgeven dat het pgb stopt

Stopt uw pgb? Dan is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Dat kan via het wijzigingsformulier. Beëindig ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. Kijk voor meer informatie bij een overeenkomst opzeggen op svb.nl. Het overlijden van een budgethouder hoeft niet bij ons worden gemeld. Wij ontvangen deze informatie van de gemeente.

Overstappen naar zorg in natura

Wilt u uw zorg niet meer zelf regelen? Of gaat u verhuizen naar een zorginstelling? Dan kunt u zorg krijgen van een zorgverlener die een contract heeft met ons. Die regelt dan uw zorg. Dat noemen we zorg in natura. Overstappen van een pgb naar zorg in natura is eenvoudig.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven