Aanvullende diensten

Als Wlz-zorgaanbieder kunt u cliƫnten hiervoor om een bijbetaling vragen. Aanvullende diensten zijn diensten die niet tot de Wlz-verzekerde zorg behoren. Zoals het wassen van persoonlijke kleding of een kabelabonnement.

Wat wordt onder aanvullende dienst verstaan?

Zorginstituut Nederland adviseert de overheid over de inhoud en omvang van zorg vanuit de Wlz. Zij geven dit weer in het Wlz kompas. Het kompas is geen statisch document. Het is een groeidocument waarin het Zorginstituut de informatie over de Wlz aanspraken aanvult en actualiseert.

Welke regels gelden?

In de Wlz-overeenkomst van CZ zorgkantoor staat onder andere dat:

  • een zorgaanbieder een overeenkomst met verzekerden mag sluiten over de levering van aanvullende diensten en producten.
  • de zorgaanbieder de verzekerde op begrijpelijke wijze informeert, zodat deze een goede beslissing kan nemen wel of geen gebruik te maken van aanvullende diensten.
  • de verzekerde niet verplicht mag worden om van een product of dienst gebruik te maken.
  • de tarieven voor aanvullende diensten of producten zijn vastgesteld in overleg met de cliĆ«ntenraad.
  • informatie over aanvullende producten en diensten waarvoor de verzekerde moet betalen, duidelijk uitgelegd en eenvoudig te vinden is op de website van de zorgaanbieder.

Controle

CZ zorgkantoor bezoekt en controleert de websites van gecontracteerde zorgaanbieders op vier punten:

  • De vindbaarheid van de informatie over betalingen en vergoedingen.
  • De begrijpelijkheid van de weergegeven informatie.
  • Het in rekening brengen van zaken die onder de Wlz-aanspraak vallen.
  • Een al dan niet verplichtend karakter voor aanvullende diensten.

Als wij constateren dat de informatie over vergoedingen en kosten niet voldoende is, nemen de zorginkopers contact met u op om hierover afspraken te maken.