Webinar tariefsystematiek zorginkoop terugkijken

Op 13 april organiseerde CZ zorgkantoor een webinar over de tariefsystematiek rondom de zorginkoop Wlz 2024. Ruim 250 zorgaanbieders uit de sectoren GGZ, V&V en GZ waren deze middag onze digitale gast.

19 april 2023

Geen grote verrassingen

Doel van dit webinar over de tariefsystematiek was dat er op moment van publicatie van het inkoopbeleid op 1 juni a.s. geen grote verrassingen meer zijn voor zorgaanbieders. Het tarief is een belangrijk onderdeel van de inkoopsystematiek en daarom willen we goed uitleggen hoe deze tarieven tot stand gekomen zijn. Toen het webinar werd georganiseerd, was nog niet alles helemaal definitief. Er speelt nog best een aantal zaken dat van invloed kan gaan zijn op ons precieze inkoopbeleid. Het coalitieakkoord en de CAO-onderhandelingen zijn daar voorbeelden van. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan onze presentatie en de inhoud daarvan. Het inkoopbeleid en de bijhorende tariefsystematiek wordt 1 juni gepubliceerd op onze website op de pagina Downloads zorginkoop 2024 en is in alle gevallen leidend.

Het webinar bestaat uit 2 onderdelen. In deel 1 wordt uitleg gegeven over de tariefsystematiek en het landelijk richttariefpercentage. In deel 2 zal iedere sector uitleggen wat de tariefsystematiek voor hen (en dus voor u) betekent.

Kijk het webinar terug