VanThuisUit houdt ouderen uit het verpleeghuis

Met het nieuwe zorgconcept VanThuisUit van zorgaanbieder tanteLouise uit Steenbergen lukt het om ouderen zelfstandig en zelfredzaam thuis te laten wonen. Van de 59 deelnemers zijn er na één jaar slechts vier doorgestroomd naar een verpleeghuis. Dat blijkt uit eigen onderzoek van CZ zorgkantoor na één jaar VanThuisUit. “VanThuisUit is het beste praktijkvoorbeeld van reablement tot nu toe in Nederland”, zegt oud-hoogleraar Rudi Westendorp. Onlangs was hij op bezoek bij tanteLouise. De inhoudelijk directeur van de Vereniging Reable Nederland en voormalig hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden en Kopenhagen was lovend. Hij noemde VanThuisUit het beste praktijkvoorbeeld van reablement tot nu toe in Nederland.

6 september 2023

VanThuisUit

In het Dag- & Doe-centrum VanThuisUit biedt tanteLouise zeven dagen per week een uitgekiend aanbod aan activiteiten die de zelfstandigheid van de ouderen bevorderen. Denk aan het aanleren van dagelijkse handelingen als persoonlijke verzorging, koffiezetten of het bereiden van maaltijden. Verder kunnen ouderen er schilderen, tuinieren of elkaar leren helpen om te gaan met een iPad. Het doel is om ouderenmensen met een lichte zorgvraag te activeren en zo zelfredzaamheid mogelijk te maken. Zodat ze niet of veel later naar het verpleeghuis moeten.

Doorstroom naar verpleeghuis

Van de 59 deelnemers waarmee VanThuisUit een jaar geleden is gestart, zijn er nog 49 over. Zes vielen al in een vroeg stadium af, omdat VanThuisUit niet voldeed aan hun verwachtingen. De overige vier zijn doorgestroomd naar het verpleeghuis. “Dat lag niet aan het concept, maar aan ongelukkige omstandigheden”, legt Jan-Kees van Wijnen uit, bestuurder van tanteLouise. “Een oudere moest na een ongelukkige val en veel botbreuken naar het ziekenhuis en het verpleeghuis. Een echtpaar kreeg het aanbod voor een zeldzame verpleeghuiskamer voor echtparen. Ofschoon ze zelf niet wilden, hebben ze het toch gedaan na zware druk van familieleden. In de vierde casus vond een wijkverpleegkundige van een andere organisatie dat het thuis niet meer ging, terwijl wij daar anders over dachten.”

Zelfzorg

Het aantal van vier is laag vergeleken met de instroom van bezoekers aan centra met dagverzorging vanuit de Wmo naar verpleeghuizen. In een zo’n dagcentrum komen de meeste ouderen twee tot vier maanden. Gemiddeld is na drie maanden opname in het verpleeghuis onvermijdelijk. “Dat toont goed aan dat dagbesteding alleen niet voldoende is. Daarbij krijgen mensen een paar dagdelen per week een zinvolle dagbesteding. Dat doen wij ook. Maar daarnaast zetten we in op zelfzorg en digitale zorg aan huis. We leren de ouderen weer aan om goed voor zichzelf te zorgen en hun eigen huishouden te doen. Die training in zelfredzaamheid hoort er wel echt bij.”

Zorgzwaarte daalt

Uit de gegevens blijkt ook dat de zorgzwaarte door de inzet op zelfredzaamheid daalt. De ouderen zijn simpelweg onafhankelijker en hebben minder zorg nodig. Dat betekent dus ook dat er minder personeel nodig is. Naast een verpleegkundige active ageing zijn dat een dagbestedingscoach, een zorgmedewerker en een sociaal werker.

Minder vereenzaming

De ouderen geven in het onderzoek zelf aan dat ze beter slapen. Doordat ze overdag meer structuur hebben en ze ook activiteiten doen waarvan ze moe worden, hebben ze een betere nachtrust. Daarnaast is er minder vereenzaming en verstilling. “Ouderen gaan makkelijker zelf op stap. Daarbij ontmoeten ze ook andere mensen. Een ander effect is verbetering van de mobiliteit en cognitieve vermogens. Dat toont weer aan dat bewegen goed is voor de hersenen.”

Financiering

Voor de toekomstige financiering is tanteLouise in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De inzet is een aparte betaaltitel voor het concept dat tussen thuiszorg, dagbesteding en verpleeghuisopname in zit. “Qua kosten mag het niet meer zijn dan de zzp-5 voor verpleeghuiszorg. Het moet natuurlijk niet te duur worden om mensen thuis te laten wonen. Tot nu toe blijven we daar keurig binnen.” Om de effectiviteit beter te onderbouwen laat tanteLouise onafhankelijk extern onderzoek doen.

TanteLouise

De ambitie is om het concept ook op andere plekken bij tanteLouise te gaan inzetten. Het mooiste is als het valt te combineren met nieuwe woonvormen voor zelfstandig wonen voor ouderen, stelt Van Wijnen. “Met VanThuisuit daarbij kun je voorkomen dat mensen naar het verpleeghuis moeten.”

Bron: Zorgvisie