CZ zorgkantoor start met inzet sociale robot ten behoeve van gehandicaptenzorg

CZ zorgkantoor is samen met meerdere zorgaanbieders en RobotCtrl. gestart met de inzet van een sociale ‘buddy’ robot als toevoeging op en ondersteuning aan het zorgproces in de gehandicaptenzorg.

7 december 2022

Zes betrokken zorgaanbieders in de regio’s Zuid-Limburg en Zuidoost-Brabant starten met de inzet van sociale robot Ivy. De robot wordt ingezet en geprogrammeerd op de individuele behoefte van de cliënt. De robot kan de cliënt ondersteunen bij zijn dagstructuur en reminders en signalen geven (door vragen te stellen aan de cliënt). De robot bouwt ook aan verbinding met de cliënt als een soort buddy.

Caro Verlaan, senior manager Langdurige Zorg zegt: “We omarmen deze aanpak, want wij zijn ervan overtuigd dat innovaties van grote meerwaarde kunnen zijn in de zorg, om de zelfredzaamheid van klanten te verhogen en om de zorg slimmer in te richten. De kracht van het initiatief zit in het feit dat het een regionaal initiatief wordt waar men leert van elkaar en opschaling stimuleert.”

Het programma wordt deels gefinancierd vanuit de zogenaamde transitiemiddelen, tijdelijke financiering die door VWS aan de zorgkantoren ter beschikking wordt gesteld om het implementatieproces op gang te brengen, in dit geval voor technologie en innovatie.

Maastricht University en Zuyd Hogeschool sluiten aan bij het programma om de toegevoegde waarde van de (inzet van de) robot nader te duiden en factoren voor implementatie te onderzoeken.

Zorgtechnologie kan eraan bijdragen dat de zorg ook in de toekomst beschikbaar blijft, met behoud van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. CZ zorgkantoor streeft daarom naar een verdere opschaling en versnelling van de implementatie van zinvolle en doelmatige (proces)innovaties. Dat doen we samen met zorgverzekeraar CZ.