Wooninitiatief

Een wooninitiatief is een gezamenlijke woonvorm met minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten ondernemen. De bewoners ontvangen een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee zij gezamenlijk zorg inkopen. Cliënten die hier wonen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben recht op een toeslag wooninitiatief.

Voorwaarden wooninitiatief

Een wooninitiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is een woonvorm waarbij:

  • minimaal 3 en maximaal 26 bewoners een pgb ontvangen voor zorg als bedoeld in de Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • door bundeling van pgb's gezamenlijk zorg wordt ingekocht
  • de bewoners op 1 woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd staan of op meerdere adressen binnen een straal van 100 meter ingeschreven staan
  • tenminste één gemeenschappelijke verblijfsruimte is voor het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten
  • het bestuur van het wooninitiatief een verklaring wooninitiatief moet invullen als zij bij ons nog niet bekend zijn.

Soorten wooninitiatieven

Er zijn twee verschillende soorten wooninitiatieven:

Wooninitiatief zorg
Het wooninitiatief levert de huisvesting én de zorg en koopt alle zorg in voor de bewoners. Bijvoorbeeld door zelf zorgverleners in dienst te hebben of door zorg gezamenlijk in te kopen bij een externe zorgverlener. U heeft in deze situatie een zorgovereenkomst in het PGB Portaal afgesloten met het wooninitiatief. Zij krijgen maandelijks een vast bedrag uitbetaald om uw zorg te regelen.

Wooninitiatief enkel huis
Dit wooninitiatief levert alleen de huisvesting en koopt niet de zorg in voor de bewoners. Dit wooninitiatief ontvangt alleen de toeslag wooninitiatief die u kunt declareren via het PGB Portaal. Voor de zorg die u nodig heeft, stelt u direct een zorgovereenkomst op met uw zorgverlener in het PGB Portaal.

Toeslag wooninitiatief

Een wooninitiatief dat voldoet aan alle voorwaarden, heeft recht op een toeslag wooninitiatief. Dit is een extra budget voor het organiseren van zorg, het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes en voor de huur van een gemeenschappelijke ruimte (op voorwaarde dat daar zorg wordt gegeven). Vanaf 1 januari 2024 mag de toeslag wooninitiatief ook gebruikt worden voor de aanschaf van infectiepreventiemiddelen. Om voorbereid te zijn op een eventuele pandemie zoals corona zijn er per 2024 extra middelen beschikbaar voor infectiepreventie. Hiermee kunnen zorgaanbieders periodiek (laten) evalueren of hun infectiepreventie op orde is en verbeteringen doorvoeren.

Kiest uw wooninitiatief er voor om het tarief mee te nemen in de zorgovereenkomst?
Dan legt u in het PGB Portaal vast waar de toeslag wooninitiatief voor gebruikt wordt. Wordt de toeslag wooninitiatief niet ingezet voor zorg? Dan declareert u de toeslag wooninitiatief in het PGB Portaal onder ‘declaratie indienen’. Voor een Wooninitiatief Zorg kiest u voor ‘declaratie bijzondere zorgkosten’ en dan voor ‘Wooninitiatief Zorg’. Voor een wooninitiatief enkel huis kiest u voor een declaratie ‘wooninitiatief enkel huis’.

Goed om te weten

De ingangsdatum van de toeslag wooninitiatief kunnen wij pas toekennen vanaf de datum dat u in de Basis Registratie Personen (BRP) met een woonadres bij het wooninitiatief bent ingeschreven.

Toeslag kwaliteitskader verpleging en verzorging (V&V)

Wanneer u een zorgprofiel verpleging en verzorging (V&V) 4 tot en met 8 heeft en in een wooninitiatief woont, heeft het wooninitiatief recht op een aanvullende toeslag. Deze toeslag kan het wooninitiatief gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Denk aan de inzet van extra (deskundig) personeel en het bevorderen van persoonsgerichte zorg. Hoe het wooninitiatief de kwaliteit van de zorg verhoogt, geeft u aan in de zorgovereenkomst.

Werkt u nog niet met het PGB Portaal en heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hulp nodig bij gebruik PGB Portaal?

Heeft u hulp nodig bij gebruik van het PGB Portaal of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij kunnen met u meekijken en u direct uitleg geven. Bel met 088 555 70 65 (maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur) of stuur uw vraag over het PGB Portaal.

Eigen regie over wonen in een wooninitiatief

Op de website Gesprek Eigen Regie kunnen (aankomende) bewoners van kleinschalige wooninitiatieven een persoonlijke vragenlijst samenstellen. Die vragenlijst helpt u (en zorgaanbieders) om het goede en complete gesprek te voeren over eigen regie in een kleinschalig wooninitiatief.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.