Klacht over CZ zorgkantoor

Ontevreden? Laat het ons weten

Aan een klacht ligt een onprettige ervaring of ontevredenheid ten grondslag. Het is heel vervelend als u hiermee te maken krijgt. Heeft u een klacht over ons? Meld het ons. We kijken samen met u naar een oplossing. En misschien kunnen we door uw klacht onze service verbeteren.

Meld uw klacht over CZ zorgkantoor

U kunt uw klacht melden op verschillende manieren:

 • via het algemene klachtenformulier
 • heeft u een klacht over uw pgb? Gebruik dan het pgb-klachtenformulier 
 • per telefoon
  - Heeft u een klacht over uw pgb? Bel dan (013) 594 91 06
  - Heeft u een klacht over ZiN (Zorg in Natura)? Bel dan 088 555 71 10
 • per brief op het volgende adres: 

  CZ zorgkantoor
  Postbus 4280
  5004 JG Tilburg

De verwerking van uw klacht

We nemen uw klacht serieus. En behandelen deze snel en zorgvuldig. Binnen 10 werkdagen krijgt u een schriftelijke reactie van ons. Bent u niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u dat melden bij de Nationale Ombudsman.

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Andere klachten

 • Bent u niet tevreden over uw zorgaanbieder? Bespreek dit dan met elkaar. Komt u er samen niet uit? Misschien kan een onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner u helpen. Of bel ons op 088 555 71 10
 • Heeft u een klacht over een zorgverlener die u betaalt met een pgb? Dan kunnen wij u helaas niet helpen. Probeer het samen met uw zorgverlener op te lossen. Bel ons op (013) 594 91 06 als u er niet uit komt. 

Meer weten?

U leest meer over de klachten die u kunt indienen en de manier waarop wij ze afhandelen in ons klachtenreglement.