CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg

CZ zorgkantoor en zorgorganisatie tanteLouise tekenden dinsdag 23 juni 2020 een intentieverklaring waarin zij een gezamenlijke, meerjarige inzet voor toekomstbestendige ouderenzorg afspreken. Nieuwe zorgconcepten, slimmer gebruik van technologie en nieuwe vormen van financiering moeten ervoor zorgen dat de zorgsector de grote uitdagingen waar zij voor staat, de baas kan.

23 juni 2020


De zorgsector in Nederland staat voor grote uitdagingen: stijgende zorgkosten, toenemende vergrijzing, een groeiend tekort aan zorgmedewerkers en een mismatch tussen vraag en aanbod. ‘Tegelijkertijd zien we dat bijvoorbeeld technologie nog niet snel genoeg zijn weg vindt naar de zorg’, zegt Conny Helder, bestuurder van tanteLouise. ‘Terwijl we echt anders en slimmer moeten gaan werken om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden en het werkplezier van onze medewerkers te kunnen garanderen.’

Samenwerken

CZ en tanteLouise zien kansen om daarin samen op te trekken. Met name in de fase tussen zelfstandig thuis wonen en opname in het verpleeghuis kan veel gewonnen worden. Bijvoorbeeld door nieuwe zorgconcepten waarin preventie een belangrijke rol speelt en door technologische innovaties op grotere schaal in te zetten.

De samenwerking tussen zorgorganisatie en zorgkantoor is daarbij essentieel, zegt Caro Verlaan, manager CZ zorgkantoor. ‘Het gaat om uitdagingen die geen enkele partij alleen kan oplossen. Samen kunnen we nieuwe ideeën concreet maken en de financiering ervan borgen. Daarbij past een meerjarige overeenkomst, zodat je ook echt een vertrouwensrelatie met elkaar kunt opbouwen.’ CZ maakte al eerder dergelijke afspraken met verschillende ziekenhuizen en een GGZ-aanbieder en wil nu ook in de langdurige zorg meerjarige samenwerkingsafspraken maken.

Toekomstwensen

In de Intentieverklaring Duurzame Coalitie benoemen CZ en tanteLouise de volgende gezamenlijke toekomstwensen: meer werkplezier, meer gebruik van technologische mogelijkheden en meer service in de zorg. Om dat te bereiken, willen CZ en tanteLouise werken aan:

  1. De juiste zorg op de juiste plek. Zorgvoorzieningen toegankelijk houden die het beste passen bij de situaties van 55-plussers.

  2. Voldoende personeel en mantelzorgers, daar waar nodig met inzet van innovaties.

  3. Goede en waar mogelijk betere kwaliteit van leven van 55-plussers.

  4. Beheersbare zorgkosten, waar nodig met hulp van nieuwe vormen van financiering.

De komende maanden werken CZ en tanteLouise deze doelstellingen verder uit. In de loop van dit jaar worden de eerste concrete vernieuwingen verwacht.