De Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook CZ zorgkantoor valt onder deze wet. Veel informatie is al openbaar en kunt u bijvoorbeeld vinden op onze website. Bent u op zoek naar beleidsinformatie over CZ zorgkantoor die (nog) niet openbaar is, dan kunt u deze informatie bij ons opvragen.

In het kader van de Woo kunt u informatie opvragen bij het CZ zorgkantoor als:

  • het gaat over CZ zorgkantoorbeleid of over de voorbereiding en uitvoering daarvan;
  • deze informatie nog niet openbaar is;
  • u wilt dat de informatie openbaar wordt gemaakt.

Daarnaast mag bepaalde informatie niet openbaar worden gemaakt. Dit gaat bijvoorbeeld om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Indien u uw eigen gegevens bij CZ zorgkantoor wilt bekijken kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons.

Een Woo-verzoek indienen

U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Dit verzoek kan per e-mail worden gestuurd. Wij verzoeken u zo precies mogelijk aan te geven waarover u informatie wilt hebben. Het kan zijn dat CZ zorgkantoor nog contact met u opneemt met extra vragen. Het is daarom handig als u bij het verzoek uw telefoonnummer doorgeeft.

Wat gebeurt er nadat ik een Woo-verzoek heb gedaan?

CZ zorgkantoor heeft 4 weken de tijd om te reageren. Meestal krijgt u binnen 4 weken een link naar de gevraagde stukken. De stukken staan vanaf dat moment op een openbare plek op het internet. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. CZ zorgkantoor mag er in dergelijke gevallen 2 weken langer over doen. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval neemt CZ zorgkantoor contact met u op om het verzoek te bespreken. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Wat als CZ zorgkantoor de gevraagde stukken niet heeft?

Heeft CZ zorgkantoor de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.

  • De gevraagde stukken zijn beschikbaar bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
  • De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.

Kosten Woo-verzoek

U hoeft niet te betalen voor de behandeling van uw Woo-verzoek.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem gerust contact met ons op.