Extra Kosten Thuis (EKT) bij een pgb

EKT is bedoeld voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, maar niet meer uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel. Het extra budget gebruikt u voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en/of huishoudelijke hulp. U kunt maximaal 25% extra budget krijgen bovenop het budget dat bij uw zorgprofiel hoort.

Voorwaarden voor Extra Kosten Thuis

  • Dit extra budget is mogelijk als thuis wonen verantwoord is.

  • U mag dit extra budget niet inzetten voor het verhogen van uurtarieven van uw zorgverleners. Ook niet als u woont in een geclusterde woonvorm /wooninitiatief (ouderinitiatief). Ook continu toezicht (24 uur zorg rond) kan niet bekostigd worden met de EKT-regeling.

  • Als er meerdere kinderen/personen binnen één gezin aanspraak maken op Wlz-zorg, dan komt u niet in aanmerking voor de EKT-regeling.

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op voor uw aanvraag. Samen kijken we of dit in uw situatie ook mogelijk is. Kunt u een aanvraag doen? Dan ontvangt u van ons het aanvraagformulier. Vul deze in en stuur het formulier zo snel mogelijk naar ons terug.

Het is belangrijk dat u op het aanvraagformulier de datum invult per wanneer de extra zorg wordt ingezet. Bij de beoordeling wordt dan de eerste van diezelfde maand aangehouden.

Heeft u al eerder zorg ingezet? Dan kan uw aanvraag tot 3 maanden met terugwerkende kracht worden beoordeeld. Vraag de extra zorg pas aan vanaf het moment dat deze daadwerkelijk gestart is. U moet namelijk aan kunnen tonen hoe het extra budget is ingezet.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.