Extra Kosten Thuis (EKT) bij een pgb

EKT is bedoeld voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, maar niet meer uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel. Het extra budget gebruikt u voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en/of huishoudelijke hulp. U kunt maximaal 25% extra budget krijgen bovenop het budget dat bij uw zorgprofiel hoort.

Voorwaarden voor Extra Kosten Thuis

  • Dit extra budget is mogelijk als thuis wonen verantwoord is.
  • U mag dit extra budget niet inzetten voor het verhogen van uurtarieven van uw zorgverleners. Ook niet als u woont in een geclusterde woonvorm /wooninitiatief (ouderinitiatief). Ook continu toezicht (24 uur zorg rond) kan niet bekostigd worden met de EKT-regeling.
  • Als er meerdere kinderen/personen binnen één gezin aanspraak maken op Wlz-zorg, dan komt u niet in aanmerking voor de EKT-regeling.

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven