Meeverhuizende partner

Wordt u opgenomen in een instelling voor langdurige zorg? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg? Dan kan uw partner ervoor kiezen met u mee te verhuizen. Dat heet partneropname. Vraag uw zorginstelling of er partnerplekken beschikbaar zijn.

Wat krijgt uw partner in de instelling?

Als uw partner met u meeverhuist naar een instelling dan wordt onder andere vergoed vanuit de Wlz:

 • Het verblijf
 • Eten en drinken
 • De schoonmaak van de woonruimte
 • Een bed

Maar uw partner krijgt geen zorg van de instelling. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan moet dit apart worden aangevraagd. Afhankelijk van de zorg die uw partner nodig heeft, wordt deze geregeld. Voor zorg uit de Wmo verloopt dit via de gemeente, voor overige zorg via de zorgverzekeraar.

Hoe werkt het?

 1. Vraag of uw partner kan meeverhuizen

  Niet elke zorginstelling biedt partnerplekken. Vraag dus eerst bij uw zorginstelling of uw partner kan meeverhuizen.

 2. Uw zorginstelling meldt uw partner aan bij het CIZ

  Als er ruimte beschikbaar is, meldt uw zorginstelling uw partner aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 3. Het CAK berekent de wettelijke eigen bijdrage voor uw partner

  Daarna berekent het CAK de wettelijk eigen bijdrage die uw partner moet betalen voor het wonen in uw zorginstelling. U en uw partner betalen dan dus beiden een eigen bijdrage.

 4. Is er nog geen ruimte beschikbaar voor u en uw partner?

  Is er (nog) geen woonruimte beschikbaar voor u en uw partner? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Als uw gezondheid het toelaat kunt u zich samen met uw partner op een wachtlijst laten zetten. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de zorg krijgen die u nodig heeft.
  2. Als de opname niet kan wachten, kunt u eerst worden opgenomen bij een andere zorginstelling. Tijdelijk of langdurig, en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeuren en van de mogelijkheden voor een woning in een instelling bij u in de buurt.

Goed om te weten

Weet u nog niet of uw partner meeverhuist naar uw instelling? U kunt die beslissing ook later nemen. Uw partner kan bij u komen wonen als u al bent opgenomen. Een extra geruststelling: als uw partner er eenmaal woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen (dus ook als u overlijdt of verhuist naar een andere instelling). Woonde u in een wooneenheid voor twee personen? Dan moet uw partner binnen een redelijke termijn verhuizen naar een 1-persoons kamer. Of verhuizen naar bijvoorbeeld een aanleunwoning.

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Heeft u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.