Inspirerende bijeenkomst over complexe zorg

Afgelopen donderdag (12 oktober 2023) werd de bijeenkomst 'Breder zicht op concrete oplossingen complexe zorg (VG7)'gehouden. Aanwezig waren het ministerie van VWS, de crisisregisseurs Zuid-Holland, MEE, CCE, zorgaanbieders complexe zorg en vrijwel alle zorgkantoren uit Zuid-Holland. De zorgkantoren hebben de aanwezigen getoond wat er al goed gaat in de regio, waar zij knelpunten zien en een hulpvraag hebben.

16 oktober 2023

Bijdragen

De deelnemers kregen cijfers over complexe zorg te zien en een blik op de regio vanuit de zorgkantoren van CZ, VGZ, Zorg en Zekerheid en DSW. Vanuit VWS vertelde Didi Liesting-Verver over de landelijke thema’s. Op een bijzondere manier bracht Vanessa Olivier-Pijpers namens zorgaanbieder Ipse de Bruggen de hoofdknelpunten voor de zorgkantoren in beeld. Zij putte daarbij uit de ervaringen vanuit de werkgroepen waarvan CZ Zorgkantoor en DSW kartrekker zijn geweest.

Knelpunten

Met die knelpunten zijn groepen in het tweede deel van de bijeenkomst in break-out teams uiteengegaan. Het resultaat: veel mooie dialogen/ discussies, mooie nieuwe ideeën en voorbeelden gedeeld en in veel gevallen ook al met concretere afspraken voor vervolg.

Als initiatiefnemer van dit overleg zijn wij trots op het resultaat en de energie die het partijen heeft opgeleverd om samen verder stappen te zetten.