Bereken uw eigen bijdrage

U hoeft uw Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Ook kan uw zorgverlener aanvullende diensten of producten aanbieden tegen betaling.

Uw eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor uw Wlz-zorg. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoeveel u precies moet betalen. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Bijbetaling voor aanvullende diensten en producten

Uw zorgverlener mag u diensten of producten aanbieden die niet onder de Wlz vallen, zoals uitstapjes of het wassen van uw kleding. U bent niet verplicht om deze diensten of producten af te nemen. Uw zorgverlener kan u vertellen voor welke producten of diensten u moet bijbetalen. Neem contact op of kijk op de website van uw zorgverlener.

Aanvullend verzekerd?

Woont u in een Wlz-instelling waar u ook wordt behandeld? Dan kan het zijn dat zorg waarvoor u verzekerd bent via uw aanvullende zorgverzekering vanuit de Zorgverzekeringswet, ook vergoed wordt uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan bijvoorbeeld gaan om tandartszorg of fysiotherapie.

Mogelijk kunt u uw aanvullende zorgverzekering bij uw zorgverzekeraar opzeggen, maar om dit zeker te weten is het belangrijk om eerst na te gaan of u dubbel verzekerd bent voor deze zorg. Vraag uw zorgaanbieder welke zorg u uit de Wlz vergoed krijgt. Worden de kosten waarvoor u aanvullend verzekerd bent, vergoed uit de Wlz? Dan kunt u ervoor kiezen uw aanvullende verzekering op te zeggen. Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Die kan de aanvullende verzekering dan zo snel mogelijk stopzetten.

Gaat u weer zelfstandig wonen?

Dan komt u de laatste vier maanden van uw opname in de instelling waar u verblijft mogelijk in aanmerking voor een lage eigen bijdrage. Deze lage eigen bijdrage is bedoeld om dubbele woonlasten te voorkomen. Uw zorginstelling kan dit voor u aanvragen door het formulier ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen Wlz' in te vullen en naar CZ zorgkantoor te sturen. Wij ondertekenen het formulier en sturen het naar het CAK. Het CAK neemt uw verzoek in behandeling en zal u verder informeren over het verloop.


Bereken uw eigen bijdrage

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Heeft u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.