Nieuwe verplichte versies zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren vanaf 1 januari 2024

Bent u zorgaanbieder voor iemand met een pgb in een van onze zorgkantoorregio’s? Wees er dan alert op dat de papieren zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren per 1 november 2023 zijn vernieuwd.

U vindt deze vanaf nu hier op de website mijnpgb.nl Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om versie 2024 van de documenten te gebruiken. De oude versies zijn dan niet meer toegestaan en worden door ons afgekeurd. Bespreek dit op tijd met uw cliënt.

PGB Portaal

Verwerkt u met uw client de (wijziging) zorgovereenkomst digitaal in het PGB Portaal? Dan werkt u altijd met de meest recente versie en hoeft u geen rekening te houden met de juiste versie van de formulieren. Werkt u voor een of meer van uw cliënten nog in de MijnPgb-omgeving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan vindt u de juiste formulieren vanaf nu hier op de website svb.nl/pgb  

Lees in dit bericht wat er allemaal is veranderd Werkt u voor een of meer van uw cliënten nog in de MijnPgb-omgeving van de SVB? Dan leest u op de website svb.nl wat er is veranderd.