Toekomstbestendige gehandicaptenzorg zien wij zo

De langdurige gehandicaptenzorg (GZ) staat voor grote uitdagingen. Willen we de komende jaren voldoende, passende en kwalitatief goede zorg bieden, dan zijn veranderingen nodig. Hoe kunnen wij als maatschappij, en daarmee ook als zorgkantoor, ervoor zorgen dat mensen met een Wlz-indicatie een zo goed mogelijk leven kunnen leiden, met de zorg en ondersteuning die nodig is?

3 maart 2023

Daarbij spelen de groei van het aantal mensen met een Wlz-indicatie, de zorgvraag die complexer wordt, de toename van de zorgkosten en de krappe arbeidsmarkt een doorslaggevende rol. Eén oplossing is er niet. Er moet op meerdere vlakken actie ondernomen worden om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Wij werken eraan om de langdurige gehandicaptenzorg nu en in de toekomst toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Op welke wijze wij dat doen, lichten we toe in ons visiedocument.