Wachtlijst en wachtstatus

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) maar kunt u niet direct terecht bij de zorginstelling van uw keus? Dan komt u op een wachtlijst. Wij leggen u uit wat dit betekent. En wat u zelf kunt doen.

Hoe lang kunt u op de wachtlijst staan?

Hoe lang u op de wachtlijst staat, is afhankelijk van het aantal mensen op de wachtlijst en het aantal plekken dat vrijkomt bij de betreffende zorginstelling. Soms krijgt iemand die korter wacht voorrang als er heel dringend zorg nodig is. De zorginstelling ziet op de wachtlijst aan uw wachtstatus hoe dringend u zorg nodig heeft.

Wachtstatus

Iedereen op de wachtlijst heeft een wachtstatus. Met die wachtstatus brengt uw zorginstelling in beeld hoe dringend uw zorgvraag is. Aan die wachtstatus wordt ook een classificatie toegevoegd. Daarmee wordt aangeven wat uw situatie is, bijvoorbeeld of er sprake is van doorstroom uit een ziekenhuis en of dat u specifieke wensen heeft. Mogelijke wensen zijn dat u graag samen met uw partner wilt verhuizen of dat u voorkeur heeft voor een bepaalde locatie, omdat deze dichtbij uw huidige woonplaats is of u een bepaalde culturele achtergrond heeft.

Er zijn 4 wachtstatussen:

 1. Urgent plaatsen: U heeft een zeer dringende zorgvraag en het is belangrijk dat u snel de zorg krijgt die u nodig heeft. Mogelijk niet direct bij de zorginstelling van uw keuze maar (tijdelijk) bij een andere zorginstelling.

 2. Actief plaatsen: U heeft dringend zorg nodig (binnen een half jaar) maar het is mogelijk om opname nog even uit te stellen óf zelfs te voorkomen door tijdelijke inzet van extra zorg thuis. Is er toch een opname nodig? Dan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zorginstelling van uw keuze. Als de noodzaak voor opname toeneemt, is de kans aanwezig dat u niet direct bij de zorginstelling van uw voorkeur terecht kunt. Mogelijk moet u dan tijdelijk bij een andere zorginstelling worden opgenomen.

 3. Wacht op voorkeur: U heeft een opnamewens maar deze is niet dringend en u kunt thuis (eventueel met extra zorg) nog wachten tot de zorginstelling van uw keuze plek voor u heeft. Krijgt u binnen een jaar een passend aanbod? Dan verwachten we dat u dit aanbod accepteert.

 4. Wacht uit voorzorg: U woont thuis (eventueel met zorg) en wilt voorlopig nog niet worden opgenomen in een zorginstelling. Maar u wilt wel voor de zekerheid bij de zorginstelling van uw keus in beeld blijven. Als uw situatie verandert waardoor u bijvoorbeeld meer zorg nodig heeft en toch opgenomen wilt worden in een instelling, dan meldt u dit zelf bij de zorginstelling van uw voorkeur.

Wilt u uw wachtstatus of classificatie weten? Vraag het aan de zorginstelling van uw voorkeur. Klopt uw wachtstatus met classificatie niet of bent u het er niet mee eens? Bespreek dit dan met de zorginstelling. Bespreek ook welke andere mogelijkheden er zijn.

Lees meer over wachtstatussen in deze in deze infographic.

Zorg tijdens een wachtperiode: overbruggingszorg

Wilt u opgenomen worden in een zorginstelling, maar is er nog geen plek voor u? En heeft u wel zorg nodig? Dan kunt u tijdelijk andere zorg krijgen. Dat noemen we overbruggingszorg. U kunt dan denken aan thuiszorg en/of dagbesteding. Bespreek de mogelijkheden met de zorginstelling waar u al zorg van ontvangt of bij wie u op de wachtlijst staat voor opname.

Moet u te lang wachten?

Vindt u dat u te lang moet wachten op de zorginstelling van uw voorkeur en is de zorg thuis (overbruggingszorg) niet meer goed te regelen of is deze niet meer voldoende voor u? Dan kunt u ook (tijdelijk) worden opgenomen in een andere zorginstelling. U kunt intussen wel op de wachtlijst blijven staan bij de zorginstelling van uw voorkeur. Bespreek dit ook met uw zorginstelling of neem contact op met onze zorgadviseurs. Wij houden ook in de gaten dat u op tijd zorg ontvangt. Het kan daarom zijn dat CZ zorgkantoor contact met u opneemt om te vragen of u (tijdelijk) van een andere zorgverlener zorg wilt ontvangen.

Regel het samen

 1. Neem contact op met de zorginstelling

  Neem contact op met de zorginstelling bij wie u op de wachtlijst staat voor opname.

 2. Welke zorg?

  Bekijk samen welke zorg u nodig heeft.

 3. Wie kan zorg leveren?

  Uw zorginstelling zoekt uit wie uw zorg (tijdelijk) kan leveren.

 4. Uw zorginstelling dient een aanvraag in

  Uw zorginstelling dient een aanvraag in bij ons, eventueel voor extra zorg thuis om de wachtperiode te overbruggen.

 5. Wij beoordelen de aanvraag

  Wij beoordelen de aanvraag. Is alles goed? Dan krijgt u de zorg die u nodig heeft.

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Heeft u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.