Wlz-zorg registreren met iWlz

Wat zijn de iWlz-standaarden voor de uitwisseling van informatie onderling tussen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wlz?

Gebouw CZ zorgkantoor

Zorg registreren met iWlz

iWlz is de landelijke standaard voor Wlz-zorgregistratie. Met iWlz wisselen alle betrokken partijen onderling informatie uit.

Wlz

Controle verzekeringsbewijs

Als zorgaanbieder kunt u geen declaratie indienen van zorg geleverd aan niet Wlz-verzekerde cliënten.

Zandloper

Wachtlijsten

Kunt u als zorgaanbieder niet direct zorg leveren? Wat is de procedure bij wachtlijsten en wat zijn de verschillende wachtstatussen?

Digitaal scherm

Rapportages

Maandelijks ontvangt u rapportages via het beveiligd notitieverkeer van VECOZO. Hier leest u welke rapportages u ontvangt en wat wij van u vragen.

Melding aanvang zorg

Melding Aanvang Zorg AW35

In het AW35-bericht kunt u informatie zoals leveringsstatus en sleuteldatum meegeven.

Mutatiebericht

Mutatiebericht AW39

U ontvangt na het versturen van uw AW39 geen intrekkingsbericht (AW33) meer van het zorgkantoor.

Naar boven