Wlz-zorg registreren met iWlz

Wat zijn de iWlz-standaarden voor de uitwisseling van informatie onderling tussen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wlz?

Zorg registreren met iWlz

iWlz is de landelijke standaard voor Wlz-zorgregistratie. Met iWlz wisselen alle betrokken partijen onderling informatie uit.

Controle verzekeringsbewijs

Als zorgaanbieder kunt u geen declaratie indienen van zorg geleverd aan niet Wlz-verzekerde cliënten.

Wachtlijsten

Kunt u als zorgaanbieder niet direct zorg leveren? Wat is de procedure bij wachtlijsten en wat zijn de verschillende wachtstatussen?

Rapportages

Maandelijks ontvangt u rapportages via het beveiligd notitieverkeer van VECOZO. Hier leest u welke rapportages u ontvangt en wat wij van u vragen.

Mutatiebericht AW39

U ontvangt na het versturen van uw AW39 geen intrekkingsbericht (AW33) meer van het zorgkantoor.