Ambitieuze samenwerking VG, GGZ en verslavingszorg West-Brabant

“Samen gaan we zorgen voor krachtige oplossingen.”

CZ zorgkantoor signaleerde dat niet alle ondersteuningsvragen van mensen met een verstandelijke beperking en verslaving een passend antwoord kregen. Terwijl mensen met een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblemen het verdienen om dichtbij huis zo snel en eenvoudig mogelijk de juiste begeleiding en behandeling te krijgen.

Kim Jenneskens, zorginkoper bij CZ zorgkantoor: “Tijdens een regiobijeenkomst bespraken we deze uitdaging en vroegen we zorgaanbieders uit de betrokken sectoren in West-Brabant mee te werken aan een oplossing. Die medewerking en commitment kwamen er. Na een grondige probleemanalyse werken we sinds januari 2023 gericht samen aan vijf actielijnen. De samenwerkende organisaties brengen expertise in op verslavingszorg, psychiatrische problematiek en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Samen gaan we zorgen voor krachtige oplossingen.”

Lees hier het volledige artikel