Update: gewaarborgde hulp voor pgb wordt afgeschaft

In een eerder nieuwsbericht kon u lezen over het afschaffen van de gewaarborgde hulp voor mensen met een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

28 februari 2024

Voor nieuwe aanvragers van een pgb is het vanaf 15 mei 2024 niet meer mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen. Voor bestaande budgethouders stopt uiterlijk 1 juli 2028 de gewaarborgde hulp. De zorg die de budgethouder krijgt, of de hoogte van het budget verandert niet met de afschaffing van de gewaarborgde hulp. Het kan wel zijn dat het beheer van het pgb op een andere manier administratief geregeld moet worden.

Wij begrijpen dat u hierover mogelijk vragen heeft. U ontvangt hierover later dit jaar van ons persoonlijk bericht zodra er meer duidelijk is over wat deze nieuwe regeling per situatie betekent.

Lees het eerder nieuwsbericht