Handreiking brengt zorgovergangen in beeld voor jongvolwassenen met een LVB

Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) verloopt de zorgovergang naar volwassenheid niet altijd goed. Dit levert veel onzekerheid en stress op bij de persoon en zijn naasten. En kan zelfs leiden tot onderbreking van zorg en ondersteuning.

11 januari 2024

Om deze jongvolwassenen de juiste zorg te (blijven) bieden ontwikkelde bureau HHM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de handreiking 'Zorgovergangen voor jongvolwassenen met een LVB in beeld'. Er is een versie voor zorgprofessionals en een versie voor de jongvolwassenen zelf. Beide hebben een praktische insteek en dragen bij aan het vergroten van bewustzijn en kennis bij zowel professionals als jongvolwassenen zelf. Er staat informatie in over zorgovergangen waar jongvolwassenen (met een LVB) mee te maken kunnen hebben, uitleg over de verschillende wetten en over wat de verschillende partijen (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, zorgaanbieder) kunnen doen voor een soepele zorgovergang.

Bekijk de versie voor professionals.